Čo potrebujete vedieť

Zemný teplený výmenník vzduchu REHAU

rehau

 

 

 

Rekuperácia vzduchu

 

 

REHAU exteriér

Kontrolované vetranie budovy s geotermiou.

Princíp je založený na využívaní teploty pôdy, ktorá sa drží takmer konštantne na úrovni cca. 10 °C a prostredníctvom porubného systému, uloženého v zemi, ju využíva zime na predohrev a v lete na chladenie

privádzaného čerstvého vzduchu. Individuálna teplota vnútorného vzduchu sa pohodlne nastaví na vetracom

zariadení.

Firma REHAU vyvinula prvý antimikrobionálny zemný tepelný výmenník vzduchu AWADUKT Thermo,

pomocou ktorého možno nie len ušetriť náklady a energiu, ale aj podstatne zlepšiť kvalitu vzduchu v budove.

Kontrolovaný prívod vzduchu a klimatizovanie sa využíva vo veľkých kancelárskych budovách, v budovách

škôl, univerzít a kliník, ale aj v novostavbách rodinných domov.

 

Výhody jedným pohľadom:

--energetická efektívnosť a bezpečnosť vďaka

potrubnému systému z plnostenných polypropylénových

potrubí s mimoriadne dobrou tepelnou

vodivosťou,

--tepelná pohoda a pohodlie s komfortným teplom

v zime a príjemným chladením v lete,

-- hygienické prostredie vďaka antimikrobionálnemu

účinku špeciálnych vzduchových filtrov a antimikrobionálnej

vnútornej vrstve potrubia.

 

 

Funkčnosť zemného tepelného výmenníka vzduchu

zemný výmenník tepla - leto

 

 

 

 

zemný výmenník tepla - zima

 

 

Ďalšie informácie nájdete na:

www.rehau.sk/geotermia

 

Výrobca:

REHAU s.r.o.

Bratislava: 850 00 Bratislava

Tel: +421 2 6820 9110, Fax: +421 2 6820 9122

www.rehau.sk

bratislava@rehau.com

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

tel: 0908 748 041

www.opimus.sk