Čo potrebujete vedieť

Izolácie fóliami

FATRAFOL - hydroizolace

 

FATRAFOL-H

Zemní hydroizolační fólie, hydroizolace spodních staveb, hydroizolácie spodných stavieb

Fatrafol 803 | Fatrafol 813 | Ekoplast 806 | Stafol 914

Fatrafol - detail izolace stěny a základu pod úrovní terénu

 

Zemní hydroizolační fólie FATRAFOL-H

Fatrafol - zemní hydroizolační fólie

* Na přání lze vyrobit  fólii v jakémkoli barevném provedení

 

Zemní hydroizolační fólie – typy

 

EKOPLAST 806

Fatrafol - zemní hydroizolační fólie EKOPLAST 806

EKOPLAST 806 je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC P).

EKOPLAST 806 je určen především k hydroizolaci objektů určených pro manipulaci a dočasné   skladování vybraných ropných látek. V izolačním systému zabraňuje úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod a zároveň plní funkci izolace proti vodě a působí jako účinná protiradonová bariéra. Je vhodná např.pro těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek proti únikům benzínů, petroleje, motorové a topné nafty, topných a transformátorových olejů.

Pro izolační systémy staveb lze fólii použít pouze jako zabudovanou. Není určena jako vrchní povlaková vrstva a nelze ji proto použít k vykládání nádrží pro dlouhodobé skladování ropných látek.

 

STAFOL 914

FATRAFOL - zemní hydroizolační fólie STAFOL 914

STAFOL 914 (914/V) je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC P), STAFOL 914 je vyroben válcováním a laminací, STAFOL 914/V vícenásobnou extruzí. Níže uvedené informace jsou totožné pro oba typy.

STAFOL 914 je určen k izolacím staveb proti zemní vlhkosti. Vhodná je především k izolacím podlahových ploch průmyslových, obchodních a skladových hal.

Fólii lze dále použít k izolaci obvodového zdiva proti vzlínající vlhkosti jak u nových objektů, tak při provádění hydroizolací starých objektů, pro izolaci v prostředí s vysokou agresivitou (výskyt anorganických kyselin, zásad a jejich solí), jako ochrannou nebo separační vrstvu v konstrukci podlahy, apod.

Celoplošný hydroizolační povlak ze vzájemně svařených pásů fólie plní zároveň i funkci účinné protiradonové bariéry. Fólie není určena pro aplikace, při kterých bude dlouhodobě vystavena přímým atmosférickým vlivům (zejména UV záření), nelze ji použít pro izolace proti tlakové vodě.

 

FATRAFOL 813

FATRAFOL 813 - zemní hydroizolační folie

Fatrafol 813 je zemní nevyztužená hydroizolační fólie na bázi PVC-P. Fólie je vyrobena vícenásobnou extruzí. FATRAFOL 813/V je vyráběn v barvě černé, FATRAFOL 813/VS v signálním žlutočerném provedení.

FATRAFOL 813 je určen především k izolacím pozemních a podzemních staveb proti tlakové a prosakující vodě. Fólii lze dále použít pro vkládání do stěnových konstrukcí k zamezení průniku vody v kapalném skupenství z jedné části stěny do jiné.

Díky výborné chemické odolnosti je fólie FATRAFOL 813 vhodná i pro hydroizolace nosných obvodových konstrukcí nádrží pro skladování ropných látek, jako jsou minerální oleje a motorová nafta.

Hydroizolace spodní stavby Hydroizolace spodních staveb

 

Hydroizolační fóliový systém FATRAFOL-H je určen pro vytváření stavebních izolačních povlaků proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, ropě, některým jiným kapalinám a radonu u budov obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních, apod.

 

FATRAFOL-H je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým stupněm biologické i chemické agresivity a trvalými teplotami od -20 °C do +40 °C. V průběhu let byl vyvinut, dopracován a ověřen celý izolační systém od ochrany vlastní fólie, přes různé druhy spojování, až k doplňkovým výrobkům. Problémem není ani vytvoření dostatečně těsných prostupů izolací a opracování dalších detailů pro zajištění trvalé nepropustnosti pro radon.

 

PŘEDNOSTI A VÝHODY

• vysoká pevnost a průtažnost fólií

• trvalá pevnost v tlaku

• vynikající svařitelnost

• odolnost proti působení agresivních podzemních vod

• pružnost a ohebnost za chladu

• výborná odolnost proti perforaci

• odolnost proti prorůstání kořenů rostlin

• odolnost proti mechanickému namáhání při sedání staveb

• zdravotní a ekologická nezávadnost

• funkční spolehlivost a vysoká životnost

 

Fatrafol - hydroizolace plochých střech Fatrafol - hydroizolace plochých střech FATRAFOL - bazény Fatrafol - jezírka

 

 

 

Výrobca:

FATRAFOL - hydroizolace

Fatra, a.s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika

tel.: +420 577 501 111, fax: +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz,

www.fatrafol.cz | www.fatra.cz

 

Dodávka a montáž hydroizolácií v Českej republike, Rakúsku  a na Slovensku:

Dodávka a montáž hydroizolací

EZPO INVEST s.r.o., Švermova 2, Šurany 942 01, Slovensko
Tel.:   +421 905 871 078,  +421 908 748 041, e-mail: ezpoinvest@ezpoinvest.sk

www.ezpo.sk | www.ezpoinvest.sk