Čo potrebujete vedieť

Zdroje energie

Výroba energie, alternatívne zdroje energie

Zdroje energie - vzuch, voda, slnko, zem

tepelné čerpadlá OZE

rekuperácia vzduchu OZE

solárna energia OZE (fotovoltaické systémysolárne systémy)

kotle, kotly

veterná energia OZE

kogeneračné jednotky

ohrievače vodyohrev vody tepelným čerpadlom OZEsolárne systémy OZE

infračervené vykurovanie

krby a kachle

 

Tepelné čerpadlá

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré je schopné odoberať teplo z okolia za pomoci elektrickej energie. Takýmto spôsobom je možné pri prevádzke ušetriť až 75% na vykurovanie.

Ako funguje tepelné čerpadlo? Princíp tepelného čerpadla?

Jednoducho povedané je princíp tepelného čerpadla rovnaký ako princíp chladničky. Z okolitého prostredia (zem, voda, vzduch) odoberá energiu, ktorú spracuje ešte na vyššiu /nižšiu teplotu a túto potom distribuuje do vykurovacieho prípadne chladiaceho systému v objekte.

princíp tepelného čerpadla - VIESSMANN4 fázy tepelného čerpadla

  1. kompresia
  2. kondenzácia
  3. expanzia
  4. vyparovanie

 

 

 

 

 

 

Aké typy tepelných čerpadiel poznáme?

zem – voda

vzduch – voda

voda – voda

výkonové číslo tepelného čerpadla

Účinnosť tepelných čerpadiel

Výkonové číslo

 

Čo je rekuperácia?

Rekuperácia zvaná tiež spätné získavanie tepla je vlastne možnosť ako mať v dome vždy čerstvý vzduch a pritom mať čo najmenšiu stratu energií (tepelné straty).

Ako funguje rekuperácia?

Princíp rekuperácie je v podstate o odovzávaní tepla jednoduchou výmenou medzi odpadným vzduchom a privádzaným vzduchom a to tak, že tieto sa nezmiešajú. Tzn. prívod a odvod majú samostatné potrubia, ktoré prechádzajú cez doskový výmenník tepla prípadne je využívaný systém rúra v rúre. Potrubie je možné viesť napríklad v zemi čím je systém ešte efektívnejší.

Čo je fotovoltaika?

Fotovoltika je technológia vyrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Fotovoltaické systémy nevyžadujú priame slnečné žiarenie k tomu, aby fungovali. Sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí.

Ako funguje fotovoltaika?

Solárne články sa skladajú z polovodičového materiálu, v ktorom svetlo uvádza do pohybu pozitívne a negatívne náboje. Vnútorné elektrické pole ich uvoľňuje a napätie vzniká medzi kontaktmi, ktoré sú umiestnené na vrchnej časti solárneho článku. Vonkajší okruh je tým uzatvorený, preteká ním jednosmerný elektrický prúd.

1.       záporná elektróda

2.       n-dotovaný kremík

3.       medzná vrstva

4.       p-dotovaný kremík

5.       kladná eletróda

princíp

Koľko vyprodukuje fotovoltaický systém energie?

Kremíkový článok veľkosti 100×100 mm dodá napätie asi 0,5 V, maximálny elektrický prúd 2,0 A a elektrický výkon je 1 W. Pre vyššie napätie alebo silnejší prúd sa zostavujú fotovoltaické články do solárnych modulov, ktoré dosahujú výkon 50 až 300W.

Čo sú solárne panely?

Solárne panely sú zariadenie, vďaka ktorému je možné zachytávať energiu zo slnka za účelom vyrábania energie iba za vstupné náklady. Samozrejme že panely nefungujú samostatne ale je to systém tvorený zo zariadení solárnych panelov, zásobníkového ohrievača, regulácie a keďže nezabezpečia celoročné pokrytie nesmie k nim chýbať ani iný zdroj na ohrev teplej vody napríklad tepelné čerpadlo.

solárne panely - osadenie

 


zapojenie solárnych panelov do systému

Aká je účinnosť solárnych panelov?

Na Slovensku dosahuje slnečné žiarenie maximálne 1,0 kW/m2. Slnečné kolektory dokážu túto energiu zachytiť a až 75% slnečného žiarenia premeniť na teplo.

Solárny systém dokáže pokryť 50 až 60% ročnej energetickej potreby na ohrev teplej vody v rodinných domoch. V letných mesiacoch postačuje slnečná energia dokonca na to, aby v plnej miere zabezpečila ohrev teplej vody. Vykurovací kotol sa vypína.

 

 

 

 

 

typy solárnych kolektorov

 

Aké sú typy solárnych kolektorov?

-          solárne panely (ploché kolektory)

-          solárne trubice

Aká je účinnosť solárnych panelov?

Na Slovensku dosahuje slnečné žiarenie maximálne 1,0 kW/m2. Slnečné kolektory dokážu túto energiu zachytiť a až 75% slnečného žiarenia premeniť na teplo.

Solárny systém dokáže pokryť 50 až 60% ročnej energetickej potreby na ohrev teplej vody v rodinných domoch. V letných mesiacoch postačuje slnečná energia dokonca na to, aby v plnej miere zabezpečila ohrev teplej vody. Vykurovací kotol sa vypína.

žiarenie Slovensko