Čo potrebujete vedieť

Zateplenie budovy a strechy

Tepelná izolácia a hydroizolácia.

Pri zateplení stavby je najlepšie začať so zateplením strechy. Dôvodom prečo začať práve strechou je jednoduchý fyzikálny princíp stúpania teplejšieho vzduchu nahor a tým uniká teplo práve cez strechu. Ďalším dôvodom je výmena strechy, ak sa už investor rozhodne pre tento krok je dobré myslieť aj na zateplenie, lepšie je samozrejme na zateplení strechy nešetriť je to lepší spôsob ako zateplenie stien nakoľko aj podľa  STN normy pre novostavby musí mať tepelný odpor strechy hodnotu R = 5 m²K/W. Čím je tepelná izolácia hrubšia tým je tepelný odpor vyšší a tým viac ušetríte na vykurovaní. Po zateplení strechy a ak to financie dovolia sa pustite do zateplenia stien – rekonštrukcia fasády. Podľa STN normy pre novostavby musí mať tepelný odpor steny hodnotu R = 3 m²K/W.

Normové hodnoty pre dnešné novostavby R = 5 m²K/W pre strechu, R = 3 m²K/W pre obvodovú stenu sú podstatne vyššie ako hodnoty z minulosti napr. zo 70 –tych rokov kde hodnoty pre strechu dosahovali R = 0,95 m²K/W a pre obvodové steny 0,55 m²K/W.

 

Aké zateplenie zvoliť?

Potrebná hrúbka tepelnej izolácie nám vychádza z tepelno-technických požiadaviek pre daný typ domu tj. či chce investor nízkoenergetický alebo pasívny dom. Aktuálne rodinné domy sa riadia STN. Pri plochých strechách sa napríklad stretáme s obrátenou strechou tj. extrudovaný polystyrén je osadený na hydroizolácii, toto riešenie nie je vhodné pre NED a PD nakoľko sa voda dostane až na úroveň hydroizolácie efekt je podobný ako keby ste si obliekli mokrý kabát. Ďalšou chybou, ktorá má negatívny dopad na správnu funkciu NED a PD môže byť nesprávne uloženie parozábrany či už v poradí vrstiev alebo obrátene (rub – líc). Pri fasáde treba dať pozor na kotvenie pretože napr. pri pasívnych domoch sa môže jednať o izoláciu hrúbky aj 400 mm. V neposlednom rade treba dať pozor na izoláciu styku objektu so zemou, často zabudne dodávateľ navzájom nataviť hydroizoláciu prípadne dá do styku so zemou EPS polystyrén. Ako hydroizoláciu plochých striech odporúčame PVC príp. PE fólie, ktoré sú paropriepustné a tým pádom na slnku stálejšie ako asfaltové pásy.

 

zeteplenia a hydroizolácie