Čo potrebujete vedieť

Základy

Základy tvoria spodnú časť stavby, sú neoddeliteľnou súčasťou nosného systému domu. Prenášajú zaťaženie stavby do podložia. Podložie preto treba dôkladne pripraviť. Materiál základov je väčšinou železobetón.

Delíme ich nasledovne:

- základové pásy

- základové pätky

- základové dosky

- pilóty

Základy rodinného domu Rodinný dom základové pásy

Základová doska Základová doska

Výstuž pilót Vŕtanie pilóty