Čo potrebujete vedieť

Výstavba a prestavba

Pri výstavbe je u každého investora prvým a hlavným faktorom cena domu, ďalšími faktormi sú prevádzkové náklady, doba výstavby, kvalita a životnosť stavebných materiálov. Na základe toho sa investor rozhoduje či si postaví dom v klasickom, nízkoenergetickom, pasívnom, nulovom alebo aktívnom štandarde.

rodinný dom - novostavba

aktuálny – zodpovedajúci dnešným STN – nižšie vstupné náklady a vyššie prevádzkové náklady

nízkoenergetický – s hrubšou izoláciou, zdrojom tepla z obnoviteľných zdrojov energie, oknami s nižšou hodnotou U – vyššie vstupné náklady a nižšie prevádzkové náklady

pasívny – zodpovedajúci prísnym požiadavkám vyhodnoteným Passiv Haus Institut v Darmstadte  -  vyššie vstupné náklady a nižšie prevádzkové náklady

nulový – s tepelnou bariérou a zemným zásobníkom – vyššie vstupné náklady a nižšie prevádzkové náklady.

 

To čo by mohlo každého investora presvedčiť je fakt, že ceny energií neustále rastú a tým sa prevádzkové náklady každým rokom znižujú, z čoho vyplýva že sa vlastne jedná o zaujímavú investíciu. Po prerátaní ušetrených prevádzkových nákladov vychádza, že svoje peniaze nezhodnotíte lepšie v žiadnej banke.

Výstavbe predchádzajú:

predstavy a požiadavky investora, energetická náročnosť

projekt, finančný harmonogram, časový harmonogram

zmluvy napr. s projektantom, s dodávateľom stavby, so stavebným dozorom

územné rozhodnutie, stavebné povolenie

 

Aký materiál je najvhodnejší pri výstavbe rodinného domu?

Každý materiál má svoje výhody a nevýhody.

Drevostavby sú napríklad lacnejšie, rýchlejšia výstavba, drevo je horľavé, je vhodné vytvárať priečky z akumulačných materiálov, väčšinu stavby tvorí suchý proces výstavby.

Stavby z tehál sú síce drahšie ale vytvárajú lepší pocit bezpečia, sú nehorľavé, vačšina konštrukcií je vytvorená mokrým procesom čo znamená zabudovanú vodu, ktorú je nutné zo stavby dostať vetraním, nedostatočné vetranie môže viesť ku vzniku plesní.

 

Stavať svojpomocne alebo dodávateľsky?

Ako všetky časti stavebného procesu aj táto časť má svoje výhody a nevýhody. Ak sa rozhodnete stavať svojpomocne, môže sa stať, že Vám uniknú niektoré podstatné detaily a dom nebude správne fungovať preto by mal byť pri takomto procese okrem projektanta činný aj stavebný dozor veľa investorov tento fakt podceňuje a rieši problémy až keď je neskoro čím sa môže stavba podstatne predražiť. Stavebný dozor by teda nemal byť len papierový pre potreby stavebného úradu. Suma sumárum výsledok môže byť opačný tj. že stavba na kľúč by mohla byť lacnejšia ako stavba svojpomocou.

stavebný dozor

Ak už sa rozhodnete pre akýkoľvek typ domu, určite sa obráťte na odborníkov, ktorý Vám zabezpečia domov, s ktorým budete spokojný.

Prestavba RD, rekonštrukcia RD

Pri rekonštrukcii sa odporúča podľa finančných možností spraviť úpravy v čo najväčšom možnom rozsahu, rekonštruované domy je dokonca možné presunúť z pohľadu energetickej certifikácie z kategórie F do kategórie A čo znamená úsporu energií až do 90 %.

Ako postupovať pri rekonštrukcii starších RD a ostatných budov?

Na základe energetického auditu budovy sa odporúča po zvážení investora začať s výmenou prípadne rekonštrukciou vykurovacieho systému, pretože ten je najväčším „žrútom“ energií. Navrhujeme začať hlavne kotlom a radiátormi, kotlom preto lebo kotol je technický prvok a môže hlavne z časového hľadiska prestať slúžiť, nové kotly už majú väčšinou zabudované čerpadlo aj expanznú nádobu. Kotle majú už aj zabudovanú prípravu teplej vody pri ktorej sa môže investor rozhodnúť či chce zainvestovať do komfortnejšej a finančne náročnejšej prípravy pomocou zásobníka alebo prietokovým ohrevom, pri ktorom sa komfort vytráca nespojitou teplotou vody tj. stále je nutné napríklad v sprche si prispôsobovať teplotu vody, v prípade že je na kotly nastavená vysoká teplota teplej vody môže dôjsť až k obareniu. Ak už investor zamení kotol býva zvykom, že zamení aj vykurovacie telesá (radiátory), ktoré  sú väčšinou tlakovo nevyhovujúce čo môže viesť k prípadným poruchám (kvapkaniu z radiátorov). Ďalej bývajú staré radiátory dôvodom znečistenia kotla a nutným častým servisným zásahom = väčšie prevádzkové náklady.

Ako správne postupovať pri prestavbe rodinného domu?

Každopádne je z hľadiska návratnosti vhodnejšie zainvestovať do kotla s väčšou účinnosťou napríklad kondenzačného kotla a do kvalitnejších okien ako do prehnaného zateplenia. Pri prestavbe domov je vhodné si zvážiť aj materiály použité na výstavbu domu nakoľko hlavne obvodové steny už nie je možné jednoducho zameniť.

Ako rekonštruovať okná a dvere?

Ďalším faktorom, ktorý zásadne ovplyvňuje plytvanie energiami je infiltrácia, tá je zapríčinená hlavne starými výplňovými konštrukciami (oknami a dverami). Totiž aj pri dnešných návrhoch budov sa snažia projektanti eliminovať straty infiltráciou výmenou otváravých okien za neotváravé zasklené steny. Samozrejme nesmieme zabúdať na naše pohodlie a chceme mať v miestnostiach aj prirodzené vetranie, preto radšej robíme tieto zásahy iba pri väčších preskleniach, kde vytvoríme iba jedno otváravé krídlo. K infiltrácii dochádza hlavne pri starších oknách, ktoré sú vyhotovené v podstate bez noriem v tej dobe známymi  postupmi, keďže väčšina stavieb bola realizovaná hlavne svojpomocne tj. postupom ktorý neodporúčame v prípade, že nie je na stavbe reálne zúčastnený stavebný dozor, ktorý dosleduje aj nedostatky pri osadení okien.

okná

Čo je zateplenie?

Ďalším nedostatkom je zateplenie domu, v starších stavbách bolo zanedbávané aj také dnes bežné a pre stavbu veľmi podstatné zateplenie základov, ktoré nakoniec viedlo k porušeniu stavby vymŕzaním, dokonca nadvihnutím stavby a tým porušením statiky budovy. Ďalším veľmi dôležitým faktorom je zateplenie strechy, jednoduchým fyzikálnym princípom totiž teplo stúpa nahor z čoho vyplýva že je veľmi dôležité zatepliť strechu. Pri šikmých strechách sa jedná o mierne nižší stavebný náklad pretože v 50 % prípadov nie je hneď nutné meniť strešnú konštrukciu a krytinu meniť. Pri plochých strechách navrhujeme zatepliť strešnú konštrukciu požadovaným materiálom napríklad minerálnou vlnou prípadne polystyrénom. Ak investor robí rekonštrukciu plochej strechy musí si zvážiť fakty alebo tvrdenia odborníkov a neodborníkov, v praxi sa totiž zatiaľ najviac osvedčilo zateplenie ako aj nová krytina PVC alebo PE fóliami, ktoré sa môžu aplikovať na existujúci povrch, ktorým sú väčšinou asfaltové pásy a na tie následne vymývaný štrk cca 10 cm, štrk je kvôli priťaženiu a ochrane strešnej krytiny pred atmosférickými vplyvmi. Polystyrén  je síce lacnejšia alternatíva, ale nie je vzdušný a je nasiakavý rovnako nasiakavá je aj minerálna vlna, tvrdený polystyrén je nenasiakavý a  je zhruba v rovnakej cenovej relácii ako minerálna vlna.

Koľko je možné ušetriť pri rekonštrukcii starších stavieb?

Rovnako ako dokážeme spraviť zo starších rodinných domov pasívne domy dokážeme podobným postupom zabezpečiť rekonštrukciu bytových domov a takýmto spôsobom ušetriť aj 90% energií.

porovnanie rodinných domov