Čo potrebujete vedieť

Vyrieši grafén svetovú krízu s vodou?

Vyrieši grafén problémy s pitnou vodou? 

Je možné vyriešiť krízu s pitnou vodou pomocou odsolnenia oceánov a morí?