Čo potrebujete vedieť

Výmena okien a dverí

Výmena okien a dverí.

Keďže okná a dvere nie sú len Vaším okom a vstupom do sveta, ale uniká cez ne najviac energie prípadne vzniká najviac tepelných záťaží, zaslúžia si okná a dvere zvláštnu pozornosť.

Dôvod úniku energie je jednoduchý, ak boli okná inštalované viac ako 20 rokov je vysoko pravdepodobné, že sú už rámy podstatne opotrebované a infiltrácia týmto faktom zapríčinená je takisto veľmi výrazná. Výmenou okien je možné ušetriť až 30% energie na vykurovanie. Podstatné je ale aj to, že po výmene okien je kvôli vyššej vlhkosti nutné častejšie vetrať, aby sa zamedzilo vzniku plesní a tým vzniku alergií a ochorení. Pri výmene okien je potrebné dohliadnuť na správne osadenie a zaizolovanie.

Tak ako iné stavebné prvky aj okná resp. okenné rámy z rôznorodých materiálov majú svoje výhody aj nevýhody. Každopádne treba v prvom rade prihliadať na kvalitu a fyzikálne vlastnosti, nekupujte hneď prvé okná na ktoré natrafíte.

Fyzikálne vlastnosti majú rovnako rám aj zasklenie.

Pri nízkoenergetických domoch sa ráta s použitím okien s izolačným trojsklom, ktorých cena je síce vyššia, ale úspora prevádzkových nákladov pri týchto oknách je vyššia ako pri klasických oknách s izolačným dvoisklom.

Jedným z najdôležitejších fyzikálnych parametrov, podľa ktorých sa pri výbere okna riadime je súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2K). Čím je hodnota nižšia tým sú vlastnosti okna lepšie. Hodnota sa udáva ako Ug pre zasklenie, Uf pre rám okna a Uw pre okno ako celok. Okná (vrátane zasklenia okenných rámov) by nemali prekročiť U-hodnotu 0,80 W / (m² K).

Ďalšia fyzikálna hodnota, ktorá je pri zasklení nízkoenergetických domov veľmi dôležitá je celková priepustnosť energie slnečného žiarenia g (-), zahrňuje priamu priepustnosť slnečného žiarenia cez zasklenie a sekundárne vyžiarený tepelný tok zasklením do interiéru. Túto vlastnosť zasklenia využívame najmä v zime.

termovízia okno REHAU

Žalúzie, rolety a tienidlá.

Žalúzie rolety a tienidlá sú neodmysliteľnou súčasťou nízkoenergetických domov a pasívnych domov, pretože zabezpečia aby v lete nedochádzalo k prehievaniu zasklenia, musia byť ale z exteriérovej strany okna prípadne v medzipriestore zasklenia. Túto vlastnosť dokážu rovnako dobre zabezpečiť aj predsadené konštrukcie napr. markízy a balkóny. Oproti vonkajším žalúziám a roletám majú ale všetky ostatné jednu nevýhodu. Exteriérové rolety a žalúzie Vám dokážu ušetriť energiu naviac nakoľko fungujú podobne ako keď si dáte deku.