Čo potrebujete vedieť

Vykurovanie a chladenie energiou z prírody

Tepelné čerpadlá:

Vykurovanie a chladenie energiou z prírody

Firma Viessmann patrí k popredným výrobcom efektívnych a kvalitných zdrojov tepla. Nezáleží na tom, či pomocou tepelného čerpadla chcete získavať teplo zo zeme, spodnej vody alebo zo vzduchu, lebo zníženie spotreby fosílnych palív takto dosiahnete na každý pád, pričom šetríte cenné zdroje a znižujete emisie škodlivín. Používanie tepelných čerpadiel firmy Viessmann pritom nie je žiadna „jednosmerka“. Keď totiž spotrebujete menej ľahkého vykurovacieho oleja, plynu či dreva, znížite týmto samozrejme aj Vaše vykurovacie náklady.

tepelné čerpadlo v interiéri

Ďalšia výhoda: Tepelné čerpadlá firmy Viessmann typu soľanka/voda sa pritom vyznačujú dvoma funkciami. Tieto totiž v zime vyhrievajú a v lete su schopne zabezpečiť príjemnú klímu. Pomocou funkcie „natural cooling“ počas horúcich dni totiž ochladzujú vzduch vo vnútri budovy.

tepelné čerpadlo v exteriéri

Náš rozsiahly program ponuka vhodne tepelne čerpadlo pre všetky potreby. Presne podľa

Vašich predstav, spotreby tepla a stavebných a geologických danosti a to nielen pre

novostavby. Tepelne čerpadla Viessmann môžete použiť aj na modernizáciu a podľa potreby

tieto prevádzkovať spoločne s olejovým a plynovým vykurovacím systémom.

 

teplo zo zeme

Technický princíp tepelného čerpadla je vlastne rovnaký ako u chladničky – len je obrátený.

V prípade chladničky sa teplo odvádza z vnútra smerom von. U tepelného čerpadla je tomu presne naopak. Teplo sa tu privádza zvonka – napr. zo zeme – cez vykurovací systém dovnútra do obytného priestoru. Na zvýšenie teploty dochádza k stláčaniu (komprimácii) pár chladiva, a to tak dlho, až kým teplota nepostačí na vykurovanie či ohrev pitnej vody.

 

U typov Vitocal 300-G a Vitocal 350-A to dokonca ide až do 65 °C, čim je toto tepelne čerpadlo vhodne aj na modernizáciu.

Vysoká účinnosť pomocou špirálového kompresora

Pre účinnosť tepelného čerpadla je rozhodujúci proces komprimácie. U značky Viessmann sa používa špirálový kompresor, ktorý pozostáva z dvoch do seba zapadajúcich špirál, ktoré energetické médium stále viacej komprimujú. Podobne ako u hustilky, stúpajúcim tlakom stúpa aj teplota. Takto sa dosiahne efektívne zvýšenie teploty zo studenej strany, tepelného zdroja zvonka, smerom k teplej strane – teda vykurovaciemu okruhu vo vnútri budovy.

 

Funkčná výhoda: Špirálové kompresory od firmy Viessmann pracujú ticho a s extrémne  nízkymi vibráciami, sú bezúdržbové a majú veľmi dlhu životnosť.

Fotovoltika – chytrý doplnok

Moderne tepelne čerpadla odoberajú tri štvrtiny energie potrebnej na vykurovanie z okolitého prostredia. Elektricky prúd spotrebovávajú len na pohon kompresoru a čerpadla. Časť tejto elektrickej energie sa však tiež mení na teplo, ktoré tiež možno využiť na vykurovacie účely. Pri použití elektriny získanej z obnoviteľných zdrojov, napr. z vodných elektrárni, ktorú energetické závody čiastočne ponúkajú zvlášť pre tepelne čerpadla, možno vykurovacie teplo získavať z obnoviteľných zdrojov vlastne úplne.

 

Tepelne čerpadlo dokáže využiť tieto energetické zdroje

Vzduch:

Prakticky neobmedzená dostupnosť, nízke investične náklady.

Zemina:

Cez zemný kolektor alebo sondu, vysoká účinnosť.

Voda:

Mimoriadne vysoká účinnosť, je treba dbať na kvalitu vody.

Odpadové teplo:

Závisí od dostupnosti, množstva a teplotnej urovne odpadoveho tepla.

 

Najlepší tepelný zdroj v individuálnom prípade závisí od miestnych podmienok ako aj tepelných nárokov.

príklady tepelných čerpadiel VIESSMANN

Výrobca:

Viessmann, s.r.o.
Ivanska cesta 30
821 04 Bratislava
telefon: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Žatevná 12

841 01 Bratislava

tel: 0908 748 041

www.opimus.sk