Čo potrebujete vedieť

Rozvody vody a kúrenia

REHAU

 

 

 

 

REHAU - rozvody vody a kúrenia

Rozvody pitnej vody a TÚV RAUTITAN

Voda je život. Preto by ste v oblasti rozvodov pitnej vody nemali hazardovať.

Rozvody vody REHAU spĺňajú najprísnejšie kritériá na zdravotnú nezávadnosť, čo dosvedčujú viaceré certifi káty renomovaných zahraničných i domácich skúšobní.

RAUTITAN - spájanie RAUTITAN v kúpeľni

Rozvody REHAU v kombinácii materiálu plastovej rúrky z PE-Xa a spojov pomocou násuvnej objímky Vám prinášajú celý rad výhod - žiadna korózia, žiadne usadeniny, dlhodobá životnosť a veľmi nízka hlučnosť.

RAUTITAN a voda

Náš TIP:  Práve pri rozvodoch vody sú riziká porúch najvyššie. Podstatne vyšší tlak, tlakové rázy alebo teplota ohriatej vody kladú na rozvody vysoké nároky. Eventuálne poruchy mávajú fatálne následky - zničené podlahové krytiny, rozmočený nábytok, prípade vytopení susedia, hlavne ak k nim dôjde počas Vašej neprítomnosti v dome či byte. Navyše oprava je podobne náročná ako pri vykurovaní a často spojená s nepríjemným búraním.

Namieste je najvyššia opatrnosť pri výbere materiálov rúr aj spojov.

 

Rozvody k radiátorom RAUTITAN

RAUTITAN pripojenie radiátora

Rovnaké rúry a spojky RAUTITAN sú vhodné aj pre rozvody vykurovania. Dobrý nápad, nie?

Napojenie je možné vo viacerých alternatívach podľa Vášho priania. Napríklad rovno z podlahy pomocou kovových koncových garnitúr alebo zo steny priamo rúrkami s hliníkovou vrstvou.

RAUTITAN Vám prinesie vysokú mieru estetiky, bezpečnosti a bezporuchovosti prevádzky.

Výborným riešením pre rekonštrukcie a sanácie je soklová lišta, ktorá umožní napojiť radiátory bez búrania, a to prekrytím rozvodov v rohu medzi stenou a podlahou. V prípade potreby ukryje aj elektroinštalácie.

Garancia REHAU Systémy rozvodov RAUTITAN Vám budú spoľahlivo slúžiť celé desaťročia bez potreby akejkoľvek údržby či opráv. Aj na RAUTITAN sa vzťahuje Garancia REHAU nad rámec zákonných povinností, a to počas piatich rokov.

 

Univerzálny inštalačný systém RAUMULTI Press

REHAU RAUMULTI REHAU univerzálne rozvody

Univerzálna viacvrstvová rúrka PE-Al-PE v spojení s lisovacími tvarovkami press  z vysoko kvalitnej mosadze  je optimálna alternatíva pre hospodárne inštalácie  vykurovania a pitnej vody. Ideálny pre priame napojenie  vykurovacích telies bez koncovej garnitúry, horizontálne aj stúpacie vykurovacie / sanitárne rozvody vďaka tvarovej stálosti a malej dĺžkovej rozťažnosti. Dodávané rozmery: 16, 20, 25 a 32mm.

 

 

Výrobca:

REHAU s.r.o.

Bratislava: 850 00 Bratislava

Tel:   +421 2 6820 9110

www.rehau.sk

bratislava@rehau.com

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

tel:  0908 748 041

www.opimus.sk