Čo potrebujete vedieť

Typy rodinných domov

Klasický (starý) rodinný dom

Klasický rodinný dom

 

Klasickými rodinnými domami nazývame staršie rodinné domy, ktoré sa väčšinou stavali v povojnových časoch až do začiatku 90-tych rokov. Tieto domy sú väčšinou z plných pálených tehál, sú nezateplené s jednoduchými drevenými oknami s dvojitým zasklením a technicky zastaraným vykurovacím systémom bez obehového čerpadla s predimenzovaným rozvodom vykurovania. Tieto faktory sa výrazne podpisujú pod nevhodnosť týchto stavieb pri dnešných cenách energií a vplyvu na životné prostredie.

Pri takýchto domoch sa odporúča podľa finančných možností spraviť úpravy v čo najväčšom možnom rozsahu, takéto domy je dokonca možné presunúť z pohľadu energetickej certifikácie z kategórie F do kategórie A čo znamená úsporu energií až do 90 %.

Maximálna ročná tepelná spotreba energií je viac ako 250 kWh/m2rok

viac

 

 

Aktuálne rodinné domy

aktuálny rodinný dom

 

 

Aktuálne rodinné domy sa začali stavať v 90. rokoch kedy na naše územie začali vo väčšej miere prenikať nové technológie zo západnej Európy, od klasických rodinných domov sa líšia hlavne architektúrou ako aj technickým vybavením, novšími materiálmi, novším vykurovaním, kvalitnejšími oknami s dvojsklom v lepších prípadoch vyplnených plynom s lepšími teplotechnickými vlastnosťami ako vzduch. Väčšina týchto domov je už aj zateplená, vačšinou sa už zateplenie považuje za štandard. Boli stavané už podľa novších noriem a vo veľkej miere sa začali kopírovať hlavne nemecké normy DIN.  Tieto domy sa stavajú až dodnes. Tieto domy sú podľa dnešného energetického hodnotenia budov zatriedené do kategórií C a D.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií je 120 až 250 kWh/m2rok

viac

 

Nízkoenergetické rodinné domy

nízkoenergetický rodinný dom

Nízkoenergetický dom (NED) je dom, ktorý je postavený podľa vyšších štandardov ako sú  normy EN a STN NED využíva na výrobu tepla, ohrev vody prípadne výrobu elektrickej energie aj iné zariadenie ako je kotol tj. zariadenie ktorého zdrojom je okolité prostredie slnko, voda, zem a vzduch.

Princíp týchto domov má korene v Nemecku, ktoré je známe šetrením energií a presnosťou prevedenia. Tieto domy sa v týchto krajinách stavajú už viac ako 4 desaťročia. Základom týchto domov je využívanie energií aj iným spôsobom ako je klasické vykurovanie, ktoré môže byť tiež inštalované v týchto domoch. Súčasťou týchto domov zvyknú byť napríklad tepelné čerpadlo na vykurovanie, solárne panely na ohrev vody, tepelnoizolačné trojsklá, fotovoltaické články na výrobu elektriky a podobne, rekuperácia vzduchu, atď. Tieto domy sa zvyknú orientovať podľa svetových strán aby sa čo najvhodnejšie využili tepelné zisky zo slnečných lúčov a zamedzilo sa stratám zo severnej strany. Kotol zvykne byť pri týchto domoch len ako záložný resp. doplnkový zdroj tepla a ohrevu teplej vody. Nízkoenergetický dom pre jednu rodinu má potrebu tepla na vykurovanie menej ako 50 kWh/(m2a), nízkoenergetický dom pre viac rodín (bytový dom) pod 30 kWh/(m2a). Táto hodnota zodpovedá teplu obsiahnutému v 5,5 litra vykurovacieho oleja alebo 5,5 m3 zemného plynu.

V konečnom dôsledku je na investorovi pre aké zariadenia prípadne opatrenia sa na základe odporúčania projektanta rozhodne, každopádne Vám nízkoenergetický dom ušetrí pekné množstvo energií a prevádzkových nákladov.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií 50 kWh/m2rok

viac


Pasívne rodinné domy

pasívny rodinný dom

 

Pasívny dom je dom, v ktorom na dosiahnutie tepelnej pohody tak v zimnom ako aj letnom období nie je potrebný vykurovací alebo klimatizačný systém. Ponúka väčší teplotný komfort pri nižšej požiadavke na kúrenie  ako 15 kWh / (m2rok) a primárnej energie vrátane teplej úžitkovej vody a elektriny v domácnostiach menej ako 120 kWh / (m2rok). Pasívny dom je logickým vývojom nízkoenergetických rodinných domov (NED). V porovnaní s aktuálnym domom spotrebuje pasívny dom o 90% menej energie na vykurovanie. V prepočte na vykurovací olej spotrebuje pasívny dom menej ako 1,5 litra na meter štvorcový za rok. Tieto úspory dosiahne pasívny dom sám s dvoma základnými princípmi a to vyhnutím sa tepelným stratám a optimalizovaním ziskov tepla. Pasívne domy sa v nemecky hovoriacich krajinách stavajú už viac ako 4 desaťročia čo viedlo k vytvoreniu inštitútu http://www.passiv.de/ , ktorý sa dopodrobna touto problematikou zaoberá, a ktorého odporúčaniami sa dnešné firmy riadia nezávisle na tom či sa jedná o projektantov, výrobcov či dodávateľov stavby.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií 15 kWh/m2rok

viac


Nulové rodinné domy

nulový rodinný dom

Nulový rodinný dom nemusí byť zásadne futuristická stavba. Jedná sa totiž o stavbu, ktorá nemaá absolútne žiadne vykurovanie ale svoju energiu berie čisto zo slnka a zeme. V nulovom RD môžu byť navrhnuté klasické stavebné materiály dostupné na slovenskom trhu. Steny môžu byť murované prípadne z prefabrikovaných dielov.  Strop môže byť keramický alebo železobetónový, krov drevený, krytina betónová alebo z pálenej škridly. Okná a dvere môžu byť drevené alebo plastové. Hrejú bez kúrenia, chladia bez chladenia a príprava teplej vody je bez príplatkov.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií 5 kWh/m2rok

viac


Aktívne rodinné domy

aktívny rodinný dom

 

Technické zariadenie budov v aktívnom dome sa skladá zo zložiek solárnej energie , fotovoltaiky , tepelných čerpadiel , geotermálnych výmenníkov tepla , riadeným vetraním a podlahovým vykurovaním . Pre záhradné zavlažovanie a splachovanie toalety sa používa dažďová voda zo zberača dažďových vôd. Kompaktné inteligentné riadenie domu - kontrolovaná domáca automatizácia, kontroly pasívneho využitia solárnej energie v zime z juhu a západu , a automatické tienenie južných plôch v lete . Aby sa zabránilo pretechnizovaniu domu a umožnil obyvateľom klasický komfort , môžete vypnúť automatické ovládanie . Mechanické priečne vetranie od suterénu až po strechu zabezpečí optimálnu ventiláciu a komfort .

Maximálna ročná tepelná spotreba energií <0 kWh/m2rok

viac