Čo potrebujete vedieť

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré je schopné odoberať teplo z okolia za pomoci elektrickej energie. Takýmto spôsobom je možné pri prevádzke ušetriť až 75% na vykurovanie.

Ako funguje tepelné čerpadlo? Princíp tepelného čerpadla. 


Jednoducho povedané je princíp tepelného čerpadla  rovnaký ako princíp chladničky. Z okolitého prostredia (zem, voda, vzduch) odoberá energiu, ktorú spracuje ešte na vyššiu /nižšiu teplotu a túto potom distribuuje do vykurovacieho prípadne chladiaceho systému v objekte.

 

 

Tepelné čerpadlá VIESSMANN

tepelné čerpadlá REHAU

4 fázy tepelného čerpadla

  1. kompresia
  2. kondenzácia
  3. expanzia
  4. vyparovanie

princíp tepelného čerpadla - všeobecne

Aké typy tepelných čerpadiel poznáme?

vzduch – voda resp. vzduch – vzduch

zem – voda

voda – voda

Aké tepelné čerpadlo použiť?

Toto je závislé napr. od veľkosti pozemku, možnosti  využitia spodných vôd ako aj finančných možností investora.

Reálne platí, že čím je čerpadlo zložitejšie je výkonové číslo vyššie a tým sú prevádzkové náklady nižšie. Ak má investor záujem o tepelné čerpadlo vzduch – vzduch môže rátať s nižšími vstupnými nákladmi, ale vyššími prevádzkovými nákladmi. Pričom v porovnaní s inými tepelnými čerpadlami, pri ktorých sa investície zvyšujú sú prevádzkové náklady znižujú.

Tepelné čerpadlá pomer cena výkon:

Jednoduchý systém - vzduch – vzduch - - - lacnejšie – menšia účinnosť (účinnosť je závislá od svetovej strany, treba ale brať do úvahy zimný a letný režim a prekrytie zariadení), tepelný výkon podstatne klesá s od (-5°C) pričom rastie príkon zariadenia

Jednoduchý systém - vzduch – voda - - - lacnejšie – menšia účinnosť (účinnosť je závislá od svetovej strany, treba ale brať do úvahy zimný a letný režim a prekrytie zariadení), tepelný výkon podstatne klesá s od (-5°C) pričom rastie príkon zariadenia

Zložitejší systém -  zem – voda - - - drahšie – väčšia účinnosť (účinnosť je závislá od hĺbky uloženia potrubia a od typu horniny, čím je hornina priľnavejšia tým je zariadenie účinnejšie. Rovnako je návrh zariadenia závislý od plochy pozemku.)

Náročný systém - voda – voda - - - najdrahšie – najväčšia účinnosť (účinnosť sa zvyšuje nárastom teploty spodnej vody, toto dokáže určiť hydrogeologický prieskum) systém je tiež známy pod názvom soľanka - voda

 

účinnosť tepelného čerpadla je výrobcom udávaná ako výkonové číslo

Čoje výkonové číslo tepelného čerpadla?

Výkonové číslo je pomer  tepelného výkonu a elektrického príkonu tepelného čerpadla:

VÝKONOVÉ ČÍSLO  =  TEPELNÝ VÝKON / ELEKTRICKÝ PRÍKON

výkonové číslo tepelného čerpadla