Čo potrebujete vedieť

Temperovanie betónového jadra

 

TEMPEROVANIE BETÓNOVÉHO JADRA

ŠPECIÁLNE VYUŽITIE VEĽKOPLOŠNÉHO VYKUROVANIA A CHLADENIA

 

 

Temperovanie betónového jadra je trendovou témou klimatizačnej techniky. Princíp spočíva vo využívaní akumulačnej hmoty konštrukčných prvkov, čo umožňuje príjemné a ekologické klimatizovanie kancelárskych a správnych budov. Vzhľadom na jej extrémnu hospodárnosť sa stáva trendom vo vykurovacej a klimatizačnej technike.

Systém temperovania betónového jadra ťaží z tohto efektu. Pri temperovaní betónového jadra REHAU to technicky znamená, že do betónových stropov sa integrujú rúrky zo zosieťovaného polyetylénu PE-Xa, v ktorých v lete prúdi chladiaca, v zime teplá voda. S takouto skladbou je betón z hľadiska tepelného správania sa a svojej akumulačnej hmoty porovnateľný s historickým, masívnym murivom.

Veľmi nízke prevádzkové a investičné náklady, možnosť upustiť od inštalácie vetracieho zariadenia, rovnomerné prívodné teploty vody a priame použitie alternatívnych energií sú ďalšími argumentmi v prospech temperovania betónového jadra.

 

Uloženie potrubia v praxi

uloženie potrubia v praxi

 

Varianty temperovania betónového jadra

Varianty temperovania betónového jadra

 

 

 

 

Filologická knižnica univerzity Freie Universität Berlin.

uloženie potrubia 1 uloženie potrubia 2

 

Veľmi nízke investičné a prevádzkové náklady, vysoký stupeň tepelnej pohody, rúrka PE-Xa vhodná na  inštaláciu na stavenisku s vysokým stupňom bezpečnostných rezerv, ako aj rýchle a jednoduché kladenie charakterizujú temperovanie betónového jadra REHAU, ktorého moduly boli uložené na ploche 4.200 m2.

Men at work

 

REHAU

 

 

REHAU PREDAJNÉ MIESTA NA SLOVENSKU

Bratislava: 850 00 Bratislava

Tel: +421 2 6820 9110, Fax: +421 2 6820 9122

www.rehau.sk

bratislava@rehau.com