Čo potrebujete vedieť

Výmena kotla a zeefektívnenie kúrenia

Výmena kotla, zefektívnenie vykurovania

Vysoké náklady na prevádzku domu sú zreteľné hlavne pri starších stavbách. Pri týchto stavbách je najlepšie začať s výmenou kotla respektíve zdroja tepla.

Kotol je možné zameniť za nový kotol s vyššou účinnosťou prípadne tepelné čerpadlo a tým pádom zefektívniť vykurovací systém. Treba si ale dopredu zvážiť, že niekedy je nutné vymeniť celý systém. Vtedy treba samozrejme rátať z vyššími nákladmi.

Prečo začať práve s výmenou kotla?

Na základe energetického auditu budovy je zrejmé, že nový kotol má rýchlejšiu návratnosť ako napríklad zateplenie objektu.

Koľko investujem a kedy sa mi to vráti?

Investícia do kotla je väčšinou závislá od toho pre aký typ kotla prípadne zdroj tepla sa investor rozhodne a či si bude zmena (zámena) zdroja tepla vyžadovať stavebné úpravy napríklad komína, prípadne celého vykurovacieho systému. Spravidla je cena lepšieho kotla s vyššou účinnosťou vyššia ako pri menej kvalitných kotloch, ale v porovnaní s týmito má investor istotu bezporuchovej prevádzky a dlhšej životnosti. Preto neodporúčame kúpu najlacnejšieho kotla. Návratnosť kotla sa pohybuje od 4 rokov vyššie. Výmenou kotla je možné ušetriť až 50% energie. Cena tepelného čerpadla je určite vyššia ako pri kotly a vyžaduje si väčšinou zmenu celého vykurovacieho systému, lenže ak sa pozrie investor na zníženie prevádzkových nákladov potom pochopí výhodnosť investície. Návratnosť tepelného čerpadla sa pohybuje od 6 rokov vyššie. Následné úspory prevádzkových nákladov tepelných čerpadiel sú výrazne vyššie ako pri kotloch. Výmenou kotla za tepelné čerpadlo je možné ušetriť na prevádzkových nákladoch až 90% z ceny energie.

Výmena celého vykurovacieho systému?

Ak sa už investor rozhodne pre výmenu celého vykurovacieho systému je dobré si zvážiť možnosti a určite sa poradiť s projektantom vykurovania. Projektant vie navrhnúť riešenie a usmerniť investora aj pri jeho požiadavkách. Pre investora je určite výhodou ak si nechá výmenu vykurovacieho systému oddozorovať osobou na to spôsobilou a hlavne spraviť všetky potrebné skúšky najmä skúšky tesnosti spojov.

Nízkoteplotný kotol  

Kondenzačný kotol

Kotol na drevo

Kotol na pelety

 

Tepelné čerpadlá REHAU

Tepelné čerpadlá VIESSMANN