Čo potrebujete vedieť

Striekaná penová izolácia

SaveEnergy - striekané penové izolácie

 

 

 

 

Penové izolácie sú nástrekom aplikované plastické hmoty, ktoré sú nanášané v kvapalnej forme cez vysokotlakovú vyhrievanú hadicu a nástrekovú pištoľ, kde sa zmiešavajú dve zložky, ktoré pri určitej teplote okamžite na povrchu reagujú, rozpínajú a tvoria výslednú hmotu. Na aplikáciu peny sa používa aplikačná technológia, ktorú obsluhuje našou firmou odborne vyškolený personál. Polyuretánové peny majú rôzne fyzikálne vlastnosti v závislosti na požadovanom použití. Tieto fyzikálne vlastnosti rozširujú sortiment pien, a tým aj umožnujú širokú škálu ich využitia. Základné delenie je na mäkké (otvorená bunková štruktúra) a tvrdé resp. stredne tvrdé peny (uzavretá bunková štruktúra).

 

SaveEnergy - zateplenie priečky SaveEnergy - zateplenie stropu SaveEnergy - zatepelnie podlahy

 

Tu je niekoľko dôvodov prečo:

- Vysoká miera efektivity a nízky tepelný prestup - λ iba 0,02 - polovičná hrúbka izolácie oproti ostatným

- 100% priľnutie na akýkoľvek podklad - vytvára bezšpárovú homogénnu izolačnú vrstvu

- Dokonalá tesnosť zateplenia - izolácia bez tepelných prestupov a tepelných mostov

- Najrýchlejší spôsob izolovania - až do 100 m2 za hodinu, prípadne jedno podkrovie za deň

- Vyplnenie všetkých škár a medzier, ktoré Vaše oko nevidí, ale peňaženka pocíti

- Ekologický benefit - pomaháte chrániť našu Zem a prispievate k lepším životným podmienkam na nej


Tvrdé peny (Uzavretá bunková štruktúra)

SaveEnergy - tvrdé peny

Peny s uzavretou bunkovou štruktúrou disponujú veľmi nízkym súčinitelom tepelnej vodivosti(λ)  0,02 (W/m K). Ich uzavretá štruktúra buniek neumožňuje prienik vody a zabraňuje kondenzácií. Vďaka ich hydroizolačnej vlastnosti sú vhodné aj na izoláciu plochých striech, pri polovičnej hrúbke oproti bežným izolačným systémom. Taktiež sú plne pochôdzne a svojou priľnavostou a štruktúrou niekoľkonásobne spevňujú konštrukciu (používajú sa v konštrukcii krídiel lietadiel). Tieto materiály sú absolútne zdravotne nezávadné, sú ekologické a šetrné k  životnému prostrediu.


Mäkké peny (otvorená bunková štruktúra)

SaveEnergy - mäkké peny

Mäkké peny s otvorenou bunkovou štruktúrou sú ideálne na použitie v interiéroch. Majú nízku hustotu cca 7-8 kg/m3. Ich rozpínavá zložka je voda. Sú vzduchotesné a dokonale utesňujú každú škáru. Tieto vlastnosti ich činia ideálne na zatepľovanie krovov. Taktiež sú vhodné do priečok a sendvičových konštrukcií. Majú výborné zvukovoizolačné vlastnosti. Zabraňujú vzniku plesní a sú zdravotne nezávadné.

 

Aké sú výhody Nástrekovej izolácie?

Je šetrná k životnému prostrediu, neobsahuje formaldehyd ani chemické látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, šetrí energiu a znižuje využívanie fosílnych palív, a tým šetrí ozónovú vrstvu. To tiež pomáha pri zabezpečení dobrej kvality vzduchu, vyžaduje menej energie ako výroba akoejkoľvek inej izolácie a znižuje množstvo energie potrebnej pre dopravu a inštaláciu. Je odolná, udržuje a nemení svoje fyzikálne vlastnosti, produkuje len málo odpadu, a v jednom produkte (v závislosti na konkrétnom rojekte) môže nahradiť tri-štyri ďalšie produkty, vrátane tepelnej izolácie, vzduchovej bariéry, tmelov, parozábrany, ai.

SaveEnergy s.r.o.

Distribučné centrum pre Slovensko a Českú republiku.
Púchovská 12
831 06 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 902 286 776
+421 903 673 346


Office: +421 2 44 63 07 46
Fax: +421 2 44 88 77 29
E-mail: info@saveenergy.sk

www.saveenergy.sk