Čo potrebujete vedieť

Strešné hydroizolačné fólie

FATRAFOL

 

 

 

Hydroizolácie plochých striech - dodávka a montáž

 

 

Střešní hydroizolační fólie

 

Střešní fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro hydroizolaci budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Střešní systém FATRAFOL-S je pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé, pro střechy nepochůzné i pochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněním, apod. Střešní sytém FATRAFOL-S podle typu hydroizolační fólie může být kladen na všechny běžné podklady a to jak u novostaveb, tak při opravách, rekonstrukcích a modernizacích starších objektů.

 

Skladba střešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S

Skladba střešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S

 

1. Střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810

2. Tepelná izolace (minerální vata)

3. Tepelná izolace (polystyren)

4. Podkladní textílie FATRATEX

5. Parotěsná zábrana FATRAPAR

6. Nosná konstrukce (zde trapéz)

 

Přednosti střešních hydroizolačních fólií FATRAFOL

 

 • Vynikající odolnost povětrnostním vlivům.
 • Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání.
 • Velmi dobrá chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší.
 • Vysoká propustnost pro vodní páry.
 • Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin.
 • Vynikající svařitelnost.
 • Minimální přitížení nosné konstrukce střechy.
 • Minimální požární zatížení objektu.
 • Hygienická a ekologická nezávadnost.

 

FATRAFOL 810 - hydroizolace plochých a mírně šikmých střech

FATRAFOL 810 - hydroizolace plochých a mírně šikmých střech

Využití střešní fólie Fatrafol 810

 

Určena k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu, bez zátěžové vrstvy, ale i pro střechy přitížené. Je-li sousední vrstvou fóliového povlaku ve střešním plášti pěnový polystyren nebo prvek z asfaltu, musí být přímému styku s nimi zabráněno separační vrstvou z textilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti nejméně 300 g/m2(FATRATEX). Při použití lehčeného polystyrenu lze provést separaci fólie též skleněným rounem o plošné hmotnosti nejméně 120g/m2. FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) nesmí být použit jako hydroizolační vrstva v jakýchkoliv stavebních konstrukcích obsahujících dehty.

 

FATRAFOL 804 - střešní fólie na členité povrchy a detaily

FATRAFOL 804 - střešní fólie na členité povrchy a detaily

Oblast využití střešní fólie Fatrafol 804

 

 • Je určena zejména jako doplňková fólie k vyztuženým střešním fóliím FATRAFOL pro členité povrchy střech vypracování detailů.
 • Fólie v tloušťce 1,5 mm je určena pouze k opracování detailů.
 • Není vhodná pro použití jako celoplošná, mechanicky kotvená povlaková krytina.
 • Je-li sousední vrstva fóliového povlaku ve střešním plášti pěnový polystyren nebo prvek z asfaltu, musí být přímému styku s nimi zabráněno separační vrstvou z technické textilie ze   syntetických vláken o plošné hmotnosti nejméně 300 g/m2.
 • Při použití lehčeného polystyrenu lze provést separaci fólie také skleněným rounem o plošné hmotnosti nejméně 120g/m2. Fólie nesmí být použita jako hydroizolační vrstva v jakýchkoliv stavebních konstrukcích obsahujících dehty.

 

FATRAFOL 807 - střešní fólie pro renovace asfaltových střech

FATRAFOL 807 - střešní fólie pro renovace asfaltových střech

Oblast využití střešní fólie Fatrafol 807/V

 

Fólie je určená pro lepení k podkladu, tl. PVC 1,2 a 1,5 mm. s použitím např. ve skladbě se starou asfaltovou krytinou s dodatečným přiteplením PIR izolací RECTICEL - lepeno dvousložkovým PUR lepidlem od fy ADCO. Fólie 807 /V není vhodná pro mechanické kotvení !

 

 

FATRAFOL P 918 - Střešní fólie na bázi TPO (termoplastické polyolefiny)

FATRAFOL P 918 (TPO)

FATRAFOL P 918 - Střešní fólie na bázi TPO (termoplastické polyolefiny)

Využití TPO střešní fólie FATRAFOL P918

 

 • Je určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech.
 • Pro střechy přitížené kamenivem, provozní nebo vegetační vrstvou.
 • Jako doplňková fólie pro mechanicky kotvené střechy - k izolacím detailů a členitých částí izolovaných fólií P 918/SG.

 

FATRAFOL P 918/SG

FATRAFOL P 918/SG

Charakteristika TPO střešní fólie FATRAFOL P918/SG

 

 • Fólie s integrovanou kombinovanou výztuží z PES mřížky a skleněného rouna.
 • Vysoká pevnost a výborná rozměrová stabilita, vynikající odolnost UV záření, je odolná běžným chemikáliím a snášenlivý s asfaltem a polystyrenem.
 • Určena především k uplatnění s fotovoltaické střešní fólie FATRASOL, jinak vhodná prakticky pro všechny typy střech.

 

FATRAFOL - hydroizolácie plochých striech FATRAFOL - hydroizolácie plochých striech FATRAFOL - hydroizolácie plochých striech