Čo potrebujete vedieť

Steny, stropy, materiály

Steny a stropy sú stavebné konštrukcie patria k deliacim a statickým prvkom stavieb, ktoré majú okrem iného aj tepelno-izolačné vlastnosti a chránia proti hluku.

Výber materiálu ako aj kvlaita prevedenia týchto prvkov sú veľmi dôležité.

Materiály:

- keramické (tehly)

keramické steny murované steny

- železobetónové

výstuž železobetónového stropu Výstuž schodiska

Výstuž steny Železobetónove steny

- drevené

Obvodové steny drevodomu Drevodom - hrubá stavba 

- pórobetónové

 

- sadrokartónové (nie sú statickým prvkom)

 

Môžu byť:

- murované

- monolitické

- montované