Čo potrebujete vedieť

Stavebný zákon

Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb. - úplné znenie

Znenie so zapracovanou novelou s účinnosťou od 1. 7. 2010

(aktualizované úplné znenie - stav k 2. 8. 2010)

(o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon))

Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR
Platnosť od: 7.5.1976
Účinnosť od: 1.7.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 9/1976 strana 145

 

Stavebný zákon § 1 - § 39

Stavebný zákon § 40 - § 70

Stavebný zákon § 71 - § 125

Stavebný zákon § 126 - § 145