Čo potrebujete vedieť

Stavebné povolenie - Inžinierska činnosť

V prípade, že má investor záujem postupovať v stavebno-povoľovacom čo najrýchlejšie mal by kontaktovať spracovateľa inžinieringu, ktorý jeho starosti prevezme od komunikácie s projektantom a stavebným dozorom až po kolaudáciu stavby vrátane.

- inžinierska činnosť, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia stavby

 

inžinierska činnosť, stavebný dozor