Čo potrebujete vedieť

Solárne panely

Solárne panely sú zariadenie, vďaka ktorému je možné zachytávať energiu zo slnka za účelom vyrábania energie iba za vstupné náklady. Samozrejme že panely nefungujú samostatne ale je to systém tvorený zo zariadení solárnych panelov, zásobníkového ohrievača, regulácie a keďže nezabezpečia celoročné pokrytie nesmie k nim chýbať ani iný zdroj na ohrev teplej vody napríklad tepelné čerpadlo.

solárne panely - VIESSMANN

Ako fungujú solárne panely (kolektory)?

Samozrejme že panely nefungujú samostatne ale je to systém tvorený zo zariadení solárnych panelov, zásobníkového ohrievača, regulácie a keďže nezabezpečia celoročné pokrytie nesmie k nim chýbať ani iný zdroj na ohrev teplej vody napríklad tepelné čerpadlo, ktorý samozrejme v letných mesiacoch nie je potrebný.

solárne kolektory VIESSMANN - zapojenie do systému

Aké sú typy solárnych kolektorov?

-          solárne panely (ploché kolektory)

-          solárne trubice

typy solárnych kolektorov

Aká je účinnosť solárnych panelov?

Na Slovensku dosahuje slnečné žiarenie maximálne 1,0 kW/m2. Slnečné kolektory dokážu túto energiu zachytiť a až 75% slnečného žiarenia premeniť na teplo.

Solárny systém dokáže pokryť 50 až 60% ročnej energetickej potreby na ohrev teplej vody v rodinných domoch. V letných mesiacoch postačuje slnečná energia dokonca na to, aby v plnej miere zabezpečila ohrev teplej vody. Vykurovací kotol sa vypína

Globálne žiarenie - Slovensko

Ohrev teplej vody z energie z obnoviteľných zdrojov.
Na ohrev teplej vody sa vo veľkej miere používajú tepelné čerpadlá alebo solárne panely. Výhodou solárnych panelov je že elektrickú energiu potrebujú iba na chod cirkulačného čerpadla, nevýhodou je že v zimných mesiacoch je ich účinnosť nízka až nulová. Preto je nutné aby bola výroba teplej vody suplovaná tepelným čerpadlom prípadne iným zdrojom tepla napr. kotlom na biomasu. Tepelné čerpadlá dokážu naopak pracovať celoročne sú ale energeticky náročnejšie.