Čo potrebujete vedieť

Šetrenie energiami komfortne a ekologicky

Šetriť energiami je možné rôznymi spôsobmi, dá sa ale šetriť energiami a pritom si zachovať komfot bývania?

Vedeli ste napríklad, že každý jeden stupeň nad 20°C v miestnosti Vám predstavuje cca 6% na vykurovaní?

Áno energiami je možné šetriť v podstatnej miere aj komfortne aj ekologicky, všetko závisí od možností a záujmu investora resp. spotrebiteľa.

Z uvedeného vyplýva, že je možné ušetriť napríklad správnou reguláciou vykurovacieho systému.

Spotreba energie v domácnosti

2% osvetlenie

11% domáce spotrebiče

12% príprava teplej vody

75% vykurovanie !!!

spotreba energie v domácnosti

Ako ušetriť na vykurovaní?

Chcete úsporne a ekologicky vykurovať? Pozrite si tieto tipy.

 1. Skontrolujte vaše kúrenie – najlepšie pred vykurovacou sezónou. Pretože už niekoľko milimetrov usadených sadzí a zle nastavený horák spôsobia nárast spotreby energie o 5%. Telefonát do vašej kúrenárskej firmy stojí oproti tomu len pár korún.
 2. So starým kotlom (viac ako 15 rokov) sa nedostanete na správnu cestu, čo sa týka úspory energie a ochrany životného prostredia. Ak chcete modernizovať vaše vykurovanie konajte teraz, ináč vám zima urobí škrt cez rozpočet.
 3. Nezabudnite si skontrolovať spotrebu energie. Váš odborník na kúrenie vám rád spočíta, čo spotrebúva váš starý vykurovací systém a čo môžete ušetriť s novým kotlom.
 4. Čím skôr budete modernizovať tým lepšie – a predovšetkým výhodnejšie. Pretože starý kotol musíte celý rok prevádzkovať s konštantnou teplotou. Tým vznikajú predovšetkým veľké straty povrchom. Dôsledok: starý kotol dosahuje s ťažkosťami normovaný stupeň využitia 68%.
  Naproti tomu nový vykurovací kotol nastavuje automaticky teplotu kotlovej vody na vonkajšiu teplotu. A dokonca, keď nie je spotreba tepla, sa úplne vypne. Výsledok: normovaný stupeň využitia až 95%.
 5. Nevetrajte byt príliš dlho, ale radšej 2-krát denne krátko a dôkladne – ca. 5 minút. Pritom uzavrite termostatické ventily. Tak vám unikne len vydýchaný vzduch ale nie teplo, ktoré je naakumulované v stenách a nábytku.
 6. Netesnosti na oknách a dverách sú neprípustné pre úsporné kúrenie. Pravidelne kontrolujte stav tesnení a v prípade potreby vymeňte.
 7. Radiátory odvzdušnite, keď nie sú rovnomerne teplé alebo z nich počuť prúdenie vzduchu. Vykonajte to jednoduchým uvoľnením odvzdušňovacej skrutky a vzduch vypúšťajte pokiaľ nezačne vytekať vykurovacia voda.
 8. Keď sa vonku zotmie, zatiahnite žalúzie alebo závesy. Má to na byt podobný účinok ako na človeka deka. Úspora energie predstavuje ca. 4%.
 9. Dávajte pozor na to, aby vaše radiátory a termostatické ventily neboli schované pod oblečením, za nábytkom alebo závesmi a nepoužívajte ich ako sušiak na prádlo. Ináč môže dôjsť k strate až 20% energie.

Výmena starých ventilov za ventily s regulačnými hlavicami

Toto je jedna z menej nákladných možností, ktorou je možné ušetriť až 20% energie, nakoľko staré ventily je možné zavrieť prípadne priškrtiť ventily s regulačnými hlavicami je možné nastaviť na priamo požadovanú teplotu v miestnosti tzn. že voda do radiátora neprúdi ak je v miestnosti vyššia teplota ako máte nastavenú na regulačnej hlavici. Suma sumárum zbytočne neprekurujete a tým pádom neotvárate okná kvôli ochladeniu miestnosti.

Osadenie vonkajších roliet.

Osadením vonkajších roliet. Týmto doplnkom je možné ušetriť až 15% úspory na vykurovaní, a zároveň sa Vám nebudú rosiť okná, ktoré ste možno práve vymenili.

Výmena kotla

Vysoké náklady na prevádzku domu sú zreteľné hlavne pri starších stavbách. Pri týchto stavbách je najlepšie začať s výmenou kotla respektíve zdroja tepla.

Kotol je možné zameniť za nový kotol s vyššou účinnosťou prípadne tepelné čerpadlo. Treba si ale dopredu zvážiť, že niekedy je nutné vymeniť celý systém. Vtedy treba samozrejme rátať z vyššími nákladmi.

Prečo začať práve s výmenou kotla?

Na základe energetického auditu budovy je zrejmé, že nový kotol má rýchlejšiu návratnosť ako napríklad zateplenie objektu.

Koľko investujem a kedy sa mi to vráti?

Investícia do kotla je väčšinou závislá od toho pre aký typ kotla prípadne zdroj tepla sa investor rozhodne a či si bude zmena (zámena) zdroja tepla vyžadovať stavebné úpravy napríklad komína, prípadne celého vykurovacieho systému. Spravidla je cena lepšieho kotla s vyššou účinnosťou vyššia ako pri menej kvalitných kotloch, ale v porovnaní s týmito má investor istotu bezporuchovej prevádzky a dlhšej životnosti. Preto neodporúčame kúpu najlacnejšieho kotla. Návratnosť kotla sa pohybuje od 4 rokov vyššie. Výmenou kotla je možné ušetriť až 50% energie. Cena tepelného čerpadla je určite vyššia ako pri kotly a vyžaduje si väčšinou zmenu celého vykurovacieho systému, lenže ak sa pozrie investor na zníženie prevádzkových nákladov potom pochopí výhodnosť investície. Návratnosť tepelného čerpadla sa pohybuje od 6 rokov vyššie. Následné úspory prevádzkových nákladov tepelných čerpadiel sú výrazne vyššie ako pri kotloch. Výmenou kotla za tepelné čerpadlo je možné ušetriť na prevádzkových nákladoch až 90% z ceny energie.

Výmena celého vykurovacieho systému?

Ak sa už investor rozhodne pre výmenu celého vykurovacieho systému je dobré si zvážiť možnosti a určite sa poradiť s projektantom vykurovania. Projektant vie navrhnúť riešenie a usmerniť investora aj pri jeho požiadavkách. Pre investora je určite výhodou ak si nechá výmenu vykurovacieho systému oddozorovať osobou na to spôsobilou a hlavne spraviť všetky potrebné skúšky najmä skúšky tesnosti spojov.

Výmena okien?

Ďalšou možnosťou ako výrazne ušetriť je výmena výplní otvorov ako okien tak aj dverí. Dôvod je jednoduchý ak boli okná inštalované viac ako 20 rokov je vysoko pravdepodobné, že sú už rámy podstatne opotrebované a infiltrácia týmto faktom zapríčinená je takisto veľmi výrazná. Výmenou okien je možné ušetriť až 30% energie na vykurovanie. Podstatné je ale aj to, že po výmene okien je kvôli vyššej vlhkosti nutné častejšie vetrať, aby sa zamedzilo vzniku plesní a tým vzniku alergií a ochorení. Pri výmene okien je potrebné dohliadnuť na správne osadenie a zaizolovanie.

Zateplenie?

Pri zateplení stavby je najlepšie začať so zateplením strechy. Dôvodom prečo začať práve strechou je jednoduchý fyzikálny princíp stúpania teplejšieho vzduchu nahor a tým uniká teplo práve cez strechu. Ďalším dôvodom je výmena strechy, ak sa už investor rozhodne pre tento krok je dobré myslieť aj na zateplenie, lepšie je samozrejme na zateplení strechy nešetriť je to lepší spôsob ako zateplenie stien nakoľko aj podľa  STN normy pre novostavby musí mať tepelný odpor strechy hodnotu R = 5 m²K/W. Čím je tepelná izolácia hrubšia tým je tepelný odpor vyšší a tým viac ušetríte na vykurovaní. Po zateplení strechy a ak to financie dovolia sa pustite do zateplenia stien – rekonštrukcia fasády. Podľa STN normy pre novostavby musí mať tepelný odpor steny hodnotu R = 3 m²K/W.

Normové hodnoty pre dnešné novostavby R = 5 m²K/W pre strechu, R = 3 m²K/W pre obvodovú stenu sú podstatne vyššie ako hodnoty z minulosti napr. zo 70 –tych rokov kde hodnoty pre strechu dosahovali R = 0,95 m²K/W a pre obvodové steny 0,55 m²K/W.

 

Na čo je potrebný stavebný dozor a projektant?

Pri každom zámere investora je vhodné poradiť sa s odborníkom, ktorý má v odbore nielen spôsobilosť ale aj potrebné skúsenosti. Je totiž veľa chýb, ktoré sa neustále opakujú aj pri novostavbách, preto je dôležité nielen si vybrať systém rekonštrukcie prípadne výmeny zariadení, ale poradiť sa aj s nezávislým projektantom prípadne stavebným dozorom. Je vhodné ak je stavebný dozor občasne aj občasne prítomný pri realizácii diela, vedie to k následnému ušetreniu problémov a zároveň naviac nákladov, ktoré môžu nastať so stavebným dodávateľom pri výstavbe.

 

Ako ušetriť na osvetlení?

Zámena svietidiel prípadne žiaroviek za úspornejšie.

Najlacnejším a najjednoduchším riešením je zámena žiaroviek za žiarivky týmto spôsobom je možné ušetriť až 50% nákladov na osvetlenie. Žiarivky sa vyrábajú aj s tzv. teplým aj studeným svetlom.

Ďalším skvelým riešením je naučiť členov domácnosti zhasnúť svetlo v miestnostiach kde sa „pol dňa“ nenachádzajú, ušetríte tým prekvapivé množstvo energie a tým aj financií.

Výborným riešením je miesto žiarivkového náladového osvetlenia využívať diódové osvetlenie, ktoré síce nemá takú svietivosť ale má ešte nižšie požiadavky na energie a vyššiu životnosť.

Halogénové svietidlá neodporúčame nakoľko tieto nie sú šetrným zdrojom svetla, okrem svetla totiž vytvárajú citeľné teplo.

Ako ušetriť na spotrebičoch?

Existujú viac možností ako podstatne šetriť na spotrebičoch:

 1. výber spotrebiča – rovnako ako budovy sú aj spotrebiče zaradené do kategórií. V najúspornejšej kategórii sú spotrebiče označené písmenom A, A+, A++. Okrem kategórie spotrebiča je zaujímavé napríklad aj to, že oproti klasickým sporákom na plyn alebo elektriku je výhodnejšie používanie varnej dosky s elektromagnetickou indukciou tzv. indukčná varná doska. Výhodou indukčného varnej dosky je najmä to, že zohrieva len plochu v dotyku s hrniec-doska a tým zabezpečí neúnik energie mimo hrnca. Či je hrniec vhodný na indukčnú dosku zistíte jednoducho pomocou magnetu – musí totiž na hrnci držať.
 2. zabudovanie spotrebiča – veľa ľudí si neuvedomuje, že spotrebič na svoju prevádzku potrebuje „dýchať“ musí mať zabezpečenú potrebnú výmenu vzduchu ako aj odstupové vzdialenosti. Rovnako je dôležité aj umiestnenie, nie je vhodné spotrebiče ako chladničku a sporák (varnú dosku alebo rúru na pečenie) umiestňovať vedľa seba
 3. prevádzka spotrebiča

Pri prevádzke spotrebičov je možné ušetriť predčasným vypínaním toto je možné napríklad pri varných doskách a hrncoch s niekoľkovrstvovým dnom, rúrach na pečenie a žehličkách.

Ďalšou možnosťou kde ušetriť je nenechávať na spotrebičoch zapnutý standby režim, takýmto spôsobom je možné ušetriť prekvapivé prevádzkové náklady, napr. keby vo Francúzsku nemali ľudia spotrebiče v tomto režime potrebovalo by Francúzsko o jednu jadrovú elektráreň menej.