Čo potrebujete vedieť

Rekonštrukcia a modernizácia rodinných domov

rekonštrukcia rodinného domu - termovízia REHAU

Naľavo rekonštruovaný objekt (zateplenie, výmena okien a dverí), napravo nerekonštruovaný (pôvodný) objekt.

Rekonštrukcii, prípadne modernizácii RD väčšinou predchádzajú vysoké prevádzkové náklady, prípadne horší technický stav RD.

Väčšinou sa jedná o RD z 20. storočia. Tieto domy sú väčšinou z plných pálených tehál, sú nezateplené s jednoduchými drevenými oknami s dvojitým zasklením a technicky zastaraným vykurovacím systémom bez obehového čerpadla s predimenzovaným rozvodom vykurovania. Tieto faktory sa výrazne podpisujú pod nevhodnosť týchto stavieb pri dnešných cenách energií a vplyvu na životné prostredie.

Pri takýchto domoch sa odporúča podľa finančných možností spraviť úpravy v čo najväčšom možnom rozsahu, takéto domy je dokonca možné presunúť z pohľadu energetickej certifikácie z kategórie F do kategórie A čo znamená úsporu energií až do 90 %.

Maximálna ročná tepelná spotreba energií je viac ako 250 kWh/m2rok

Ako postupovať pri rekonštrukcii starších RD a ostatných budov?

Pri rekonštrukcii je vhodné zavolať si odborníka, ktorý dokáže posúdiť, s ktorou časťou je najvhodnejšie pri rekonštrukcii začať.

Na základe energetického auditu budovy sa odporúča po zvážení investora začať s výmenou prípadne rekonštrukciou vykurovacieho systému, pretože ten je najväčším „žrútom“ energií. Navrhujeme začať hlavne kotlom a radiátormi, kotlom preto lebo kotol je technický prvok a môže hlavne z časového hľadiska prestať slúžiť, nové kotly už majú väčšinou zabudované čerpadlo aj expanznú nádobu. Kotle majú už aj zabudovanú prípravu teplej vody pri ktorej sa môže investor rozhodnúť či chce zainvestovať do komfortnejšej a finančne náročnejšej prípravy pomocou zásobníka alebo prietokovým ohrevom, pri ktorom sa komfort vytráca nespojitou teplotou vody tj. stále je nutné napríklad v sprche si prispôsobovať teplotu vody, v prípade že je na kotly nastavená vysoká teplota teplej vody môže dôjsť až k obareniu. Ak už investor zamení kotol býva zvykom, že zamení aj vykurovacie telesá (radiátory), ktoré  sú väčšinou tlakovo nevyhovujúce čo môže viesť k prípadným poruchám (kvapkaniu z radiátorov). Ďalej bývajú staré radiátory dôvodom znečistenia kotla a nutným častým servisným zásahom = väčšie prevádzkové náklady.

Aký zdroj tepla zvoliť?

Toto je samozrejme závislé do akej rozsiahlej rekonštrukcie sa chce investor pustiť, to je zase závislé od finančných možností investora. Okrem kotla je možné zvoliť aj iný zdroj energie, napríklad tepelné čerpadlo, ktoré síce predstavuje vyššie investície, ale jeho prevádzkové náklady sú oproti kotlu ďaleko nižšie. V prípade zámeny zdroja za tepelné čerpadlo sa to ale nekončí a je nutné zvážiť funkčnosť celého vykurovacieho systému vrátane zámeny vykurovacích telies za podlahové prípadne stenové vykurovanie. Rovnako je možné pridať ku kotlu solárny ohrev, ktorý je schopný ušetriť značné množstvo energie na ohrev teplej vody.

Ako rekonštruovať okná a dvere?

Ďalším faktorom, ktorý zásadne ovplyvňuje plytvanie energiami je infiltrácia, tá je zapríčinená hlavne starými výplňovými konštrukciami (oknami a dverami). Totiž aj pri dnešných návrhoch budov sa snažia projektanti eliminovať straty infiltráciou výmenou otváravých okien za neotváravé zasklené steny. Samozrejme nesmieme zabúdať na naše pohodlie a chceme mať v miestnostiach aj prirodzené vetranie, preto radšej robíme tieto zásahy iba pri väčších preskleniach, kde vytvoríme iba jedno otváravé krídlo. K infiltrácii dochádza hlavne pri starších oknách, ktoré sú vyhotovené v podstate bez noriem v tej dobe známymi  postupmi, keďže väčšina stavieb bola realizovaná hlavne svojpomocne tj. postupom ktorý neodporúčame v prípade, že nie je na stavbe reálne zúčastnený stavebný dozor, ktorý dosleduje aj nedostatky pri osadení okien.

A čo vonkajšie rolety?

Vonkajšie rolety predstavujú takmer najnižšie prevádzkové náklady dokážu ale ušetriť až 15% energií či už v lete alebo v zime.

Prečo je nutné vetrať?

Často sa stáva, že vetranie stavieb je podceňované čo zvykne viesť ku vzniku plesní a následne alergií. Tieto javy sú bežné aj pri rekonštrukcii domov, ktoré síce nemajú v sebe zabudovanej toľko vlhkosti ale takmer každý proces, ktorý sa v budove vykoná vedie k vzniku vodných pár, ktoré sa vyzrážajú na najchladnejších miestach napríklad na okennom zasklení, kovaní atď..

Čo je rekuperácia?

Vetranie s rekuperáciou vzduchu je vlastne vetranie so spätným získavaním tepla, kedy sa teplo odvádzaného vzduchu odovzdá vo výmenníku tepla privádzanému vzduchu. Týmto spôsobomm je možné pri nútenom vetraní dosiahnuť úspory energie až 70%.

Čo je zateplenie?

Ďalším nedostatkom je zateplenie domu, v starších stavbách bolo zanedbávané aj také dnes bežné a pre stavbu veľmi podstatné zateplenie základov, ktoré nakoniec viedlo k porušeniu stavby vymŕzaním, dokonca nadvihnutím stavby a tým porušením statiky budovy. Ďalším veľmi dôležitým faktorom je zateplenie strechy, jednoduchým fyzikálnym princípom totiž teplo stúpa nahor z čoho vyplýva že je veľmi dôležité zatepliť strechu. Pri šikmých strechách sa jedná o mierne nižší stavebný náklad pretože v 50 % prípadov nie je hneď nutné meniť strešnú konštrukciu a krytinu meniť. Pri plochých strechách navrhujeme zatepliť strešnú konštrukciu požadovaným materiálom napríklad minerálnou vlnou prípadne polystyrénom. Ak investor robí rekonštrukciu plochej strechy musí si zvážiť fakty alebo tvrdenia odborníkov a neodborníkov, v praxi sa totiž zatiaľ najviac osvedčilo zateplenie ako aj nová krytina PVC alebo PE fóliami, ktoré sa môžu aplikovať na existujúci povrch, ktorým sú väčšinou asfaltové pásy a na tie následne vymývaný štrk cca 10 cm, štrk je kvôli priťaženiu a ochrane strešnej krytiny pred atmosférickými vplyvmi. Polystyrén  je síce lacnejšia alternatíva, ale nie je vzdušný a je nasiakavý rovnako nasiakavá je aj minerálna vlna, tvrdený polystyrén je nenasiakavý a  je zhruba v rovnakej cenovej relácii ako minerálna vlna.

Koľko je možné ušetriť pri rekonštrukcii starších stavieb?

Rovnako ako dokážeme spraviť zo starších rodinných domov pasívne domy dokážeme podobným postupom zabezpečiť rekonštrukciu bytových domov a takýmto spôsobom ušetriť aj 90% energií.

 

Možné problémy po rekonštrukcii:

  1. Rosenie okien, dverí, stien a tvorba plesní – príčinou je výmena okien a nedostatočné vetranie, ďalším možným faktorom môže byť nesprávne prevedená izolácia strechy prípadne fasády
  2. Vykurovací systém – pri novom vykurovacom systéme býva najčastejším problémom nesprávne vyregulovanie vykurovacej sústavy čo môže viesť ku nefunkčnosti niektorýh vykurovacích telies prípadne aj časti vykurovacieho systému.
  3. Zatekanie – dôvodom môže byť nesprávne riešenie detailov
  4. tepelné mosty - dôvodom môže byť nesprávne riešenie detailov

termovízia podkrovie