Čo potrebujete vedieť

Projekt

Pri hľadaní projektanta dbajte na referencie. Výber projektanta je veľmi dôležitý a tento by mal už od začiatku komunikovať aj so stavebným dozorom prípadne dodávateľom stavby, toto je však nie vždy možné, ale táto komunikácia je pre investora výhodou nakoľko nikto nie je neomylný. Stavebný dozor dokáže takisto riešiť niektoré detaily resp. slúžiť ako poradca už od začiatku a nie sú to vyhodené peniaze. Neodporúčame začať iba s katalógovým RD, iba ak v prípade, že spoločnosť od ktorej projekt kúpite už má skúsenosti s požadovaným typom domu a bude schopná tento doprojektovať na Vami určené územie a v požadovanej kvalite a požadovanom štandarde. Pri návrhu takéhoto typu domu je hlavne dôležité, aby do seba všetky prvky dokonale zapadali aby bol pasívny dom skutočne pasívnym.

komplexné riešenie nízkoenergetického domu

Typ budovy.

Pasívny a nízkoenergetický šandard je vhodný takmer pre každý typ budovy rovnako ako domy, môžu byť v takomto štandarde prevedené aj školy, administratívne budovy, bytové domy a iné.

typ budovy

 

Tvar domu.

Tvar domu je dôležitý. Čím je dom tvarovo jednoduchší, tým má menšie nároky na energie, pretože je menšia plocha fasády je menšia aj ochladzovaná plocha. Nemusíte sa automaticky rozhodnúť pre nevkusnú krabicu, NED alebo PD je možné vytvoriť aj zo starej stavby, všetko závisí od vôle a finančných možností investora.

tvar domu

Umiestnenie domu na pozemku

Južná orientácia presklenej fasády je dôležitá pre tepelné zisky v zime. Tepelným záťažiam v lete zabránime tienením napr. balkónmi, žaúziami, roletami.

umiestnenie domu na pozemku

Geologický prieskum

Geologický prieskum je rovnako dôležitý pri každej novostavbe, výsledkom geologického prieskumu je podklad pre projektanta statiky. Výsledkom geologického prieskumu je aj hladina  spodnej vody, ktorú v prípade že je potrebná pre projekt tepelného čerpadla bližšie preskúma hydrogeológ a podklad ďalej odovzdá projektantovi technických zariadení budovy.

Stavebné materiály hrubej stavby

Stavebné materiály nízkoenergetických a pasívnych stavieb sú dôležité, faktom ale zostáva že je možné použiť takmer všetky stavebné materiály na trhu dostupné. Rovnako je možné postaviť drevodom, tehlovú stavbu, stavbu z pórobetónu a betónu ako aj drevo-cementových tvárnic. Faktory, ktoré môžu byť pre investora presvedčivé sú cena a stavebnofyzikálne vlastnosti. Medzi najdiskutovanejšie vlastnosti patria tepelný odpor, nepriezvučnosť, prestup vodných pár, ros

ný bod, akumulačná schopnosť materiálu. Od stavebno fyzikálnych vlastností sa odvíjajú aj ďalšie náklady ako napríklad hrúbka zateplenia, omietky, pojivo atď.

Výberu stavebného materiálu by mal predchádzať teplotechnický posudok základných stavebných konštrukcií.

Spoľahnúť sa môžete na skúseného projektanta a rovnako sa môžete poradiť aj s nezávislým odborníkom.

stavebný materiál

Tepelnotechnický posudok

Tepenotechnický posudok je síce povinným dokladom až ku stavebnému povoleniu, ale predbežné výpočty, ktoré poslúžia investorovi pri rozhodovaní aký materiál si zvolí, dokáže šikovný projektant zabezpečiť v krátkom čase. Tieto sú už dokonca aj voľne dostupné na internete a výrobcovia sa radi pochvália skvelými vlastnosťami ich materiálov. Dôležité ale je, že tieto vlastnosti sú zisťované v laboratórnych podmienkach.

STN

Slovenské technické normy sú podkladom aktuf

álnych novostavieb a projektanti sa nimi pri ich návrhu riadia, ale pre požiadavky nízkoenergetických a pasívnych stavieb sú STN prakticky nepostačujúce. Návrhy nízkoenergetických a pasívnych domov sa u nás najčastejšie riadia odporúčaniami resp. prísnejšími pravidlami, ktoré vypracoval PASSIV HAUS INSTITUT, Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt, Nemecko. www.passiv.de .

 

PHPP

PHPP je projekčný nastroj vyvinutý pre projektantov pasívnych domov, ktorý pracuje v rozhraní Excel a pomáha spoľahlivo vypočítať energetickú bilanciu a optimalizovať návrhy projektantov. PHPP je pravidelne aktualizovaný na základe meraní a zistení technických tímov a je už spracovaný aj v slovenčine.

PHPP 2007
Inštitút pre energeticky pasívne domy

Tel.: +421 264 286 649

www.iepd.sk

Vetranie a rekuperácia vzduchu

Vetranie je v nízkoenergetických domoch a pasívnych domoch možné za pomoci rekuperácie vzduchu. Privádzaný vzduch je obohacovaný o energiu odvádzaného vzduchu za pomoci doskového výmenníka cez ktorý privádzaný a odvádzaný vzduch prechádzajú v protiprúde a pritom sa nezmiešavajú, čím je zabezpečený vždy čerstvý vzduch. K doskovému výmenníku zvykne byť priradený zemný výmenník, vďaka ktorému je účinnosť rekuperácie ešte vyššia. Pri takomto vetraní nie je nutné otváranie okien, otváranie okien nie je však nemožné, potom treba ale rátať s nepredpokladanými tepelnými stratami budovy.

rekuperácia zemným výmenníkom v lete

rekuperácia zemným výmenníkom v zime

Alternatívne získavanie energií.

Alternatívne získavanie energií je získavanie energií z obnoviteľných zdrojov. Obnoviteľné zdroje energie sú zárukou trvalo udržateľného rozvoja našich domovov ako aj zachovania a skvalitnenia životného prostredia pre ďalšie generácie.

Medzi obnoviteľné zdroje môžeme zaradiť napr. biomasu, drevo, slnko, vodu, zem, vzduch a iné.

Možnosti ako z obnoviteľných zdrojov získať energiu je niekoľko medzi najčastejšie spomínané patria tepelné čerpadlá, fotovoltaika na výrobu elektriky, solárne systémy na ohrev vody a rekuperátory vzduchu. Získavanie energií z obnoviteľných zdrojov je podstatnou časťou nízkoenergetických a pasívnych domov, rovnako ako všetky ostatné časti musí byť kvalitne prevedená nielen v projekčnej fáze ale aj v realizačnej, preto je najlepšie systém odkonzultovať napr. aj s výrobcom.

alternatívne využívanie energií

Tepelná izolácia a hydroizolácia.

Potrebná hrúbka tepelnej izolácie nám vychádza z tepelno-technických požiadaviek pre daný typ domu tj. či chce investor nízkoenergetický alebo pasívny dom. Aktuálne rodinné domy sa riadia STN. Pri plochých strechách sa napríklad stretáme s obrátenou strechou tj. extrudovaný polystyrén je osadený na hydroizolácii, toto riešenie nie je vhodné pre NED a PD nakoľko sa voda dostane až na úroveň hydroizolácie. Ďalšou chybou, ktorá má negatívny dopad na správnu funkciu NED a PD môže byť nesprávne uloženie parozábrany či už v poradí vrstiev alebo obrátene (rub – líc). Pri fasáde treba dať pozor na kotvenie pretože napr. pri pasívnych domoch sa môže jednať o izoláciu hrúbky aj 400 mm. V neposlednom rade treba dať pozor na izoláciu styku objektu so zemou, často zabudne dodávateľ navzájom nataviť hydroizoláciu prípadne dá do styku so zemou EPS polystyrén. Ako hydroizoláciu plochých striech odporúčame PVC príp. PE fólie, ktoré sú paropriepustné a tým pádom na slnku stálejšie ako asfaltové pásy.

termovízia

 

Rozvody

Na materiáloch rozvodov sa rozhodne neoplatí šetriť, tu neplatí žial často zaužívané pravidlo „čo nevidno na tom ušetríme“ v prípade poruchy môže byť totiž škoda a pracnosť oveľa vyššia ako vstupná investícia. Súčasťou rozvodov sú samozrejme aj tepelné izolácie, ktoré slúžia nielen ako tepelná bariéra ale aj ako hluková izolácia. Trasovanie rozvodov by nemalo byť vedené v drážke prípadne v nike v obvodovej stene, nakoľko toto môže viesť k zhoršeniu teplotechnických vlastností obvodovej steny a následne vlhnutiu a vzniku plesní v týchto miestach.

 

Okná.

Keďže okná nie sú len Vaším okom do sveta ale uniká cez ne najviac energie prípadne vzniká najviac tepelných záťaží, zaslúžia okná zvláštnu pozornosť. Tak ako iné stavebné prvky aj okná resp. okenné rámy z rôznorodých materiálov majú svoje výhody aj nevýhody. Každopádne treba v prvom rade prihliadať na kvalitu a fyzikálne vlastnosti, nekupujte hneď prvé okná na ktoré natrafíte.

Fyzikálne vlastnosti majú rovnako rám aj zasklenie.

Pri nízkoenergetických domoch sa ráta s použitím okien s izolačným trojsklom, ktorých cena je síce vyššia, ale úspora prevádzkových nákladov pri týchto oknách je vyššia ako pri klasických oknách s izolačným dvoisklom.

Jedným z najdôležitejších fyzikálnych parametrov, podľa ktorých sa pri výbere okna riadime je súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2K). Čím je hodnota nižšia tým sú vlastnosti okna lepšie. Hodnota sa udáva ako Ug pre zasklenie, Uf pre rám okna a Uw pre okno ako celok. Okná (vrátane zasklenia okenných rámov) by nemali prekročiť U-hodnotu 0,80 W / (m2 K).

Ďalšia fyzikálna hodnota, ktorá je pri zasklení nízkoenergetických domov veľmi dôležitá je celková priepustnosť energie slnečného žiarenia g (-), zahrňuje priamu priepustnosť slnečného žiarenia cez zasklenie a sekundárne vyžiarený tepelný tok zasklením do interiéru. Túto vlastnosť zasklenia využívame najmä v zime.

Okná nie je nutné otvárať pretože vetranie je nútené cez rekuperátor tepla čo je energeticky výhodnejšie.

 

porovnanie okenných profilov REHAU

 

Žalúzie, rolety a tienidlá.

Žalúzie rolety a tienidlá sú neodmysliteľnou súčasťou nízkoenergetických domov a pasívnych domov pretože zabezpečia aby v lete nedochádzalo k prehievaniu zasklenia, musia byť ale z exteriérovej strany okna prípadne v medzipriestore zasklenia. Túto vlastnosť dokážu rovnako dobre zabezpečiť aj predsadené konštrukcie napr. markízy a balkóny. Oproti vonkajším žalúziám a roletám majú ale všetky ostatné jednu nevýhodu. Exteriérové rolety a žalúzie Vám dokážu ušetriť energiu naviac nakoľko fungujú podobne ako keď si dáte deku.

 

Tepelná pohoda

Pri výbere nízkoenergetického alebo pasívneho domu sa nemusíte obávať, že bude narušená Vaša tepelná pohoda, pretože tieto RD majú všetky predpoklady a prostriedky na to, aby tepelnú pohodu svojím užívateľom v plnej miere zaručili.

Inteligentný systém.

Inteligentný systém riadenia rodinného domu nie je síce nutnosťou, ale je skvelou zárukou pre najlepšie využitie rodinného domu. Vzájomné prepojenie jednotlivých systémov umožňuje jednoduché a praktické ovládanie multimediálnych systémov, kamerových a zabezpečovacích systémov, osvetlenia, roliet, žalúzií, spotrebičov, zavlažovania, technológie kúrenia, klimatizácie a vzduchotechniky.

Odhad stavebných nákladov

Odhad ako aj sledovanie stavebných nákladov sú pri takýchto typoch domov veľmi dôležité, preto je vhodné ak máte na svojej strane odborníka, ktorý bude prihliadať. Takýto odhad Vám vie pripraviť aj projektant, ale aby ste sa dostali na reálnejšie čísla je takýto článok v procese projektu a rovnako aj stavebnom procese veľmi dôležitý. Rovnako Vám vie byť veľmi užitočný pri výbere dodávateľa stavby.

Inžiniering

Inžiniering je dôležitý už od počiatku pretože niektoré procesy sú časovo závislé a ak chcete mať stavebné povolenie prípadne kolaudáciu včas mali by ste to takisto zveriť do rúk odborníkovi.