Čo potrebujete vedieť

Podmienky uverejnenia PR článku


Kontaktujte nás na encerti@gmail.com prípadne telefonicky 0908 748 041.


  • PR článok bude uverejnený po kontrole administrátorom.
  • Obsah PR článku nesmie pohoršovať ani nijako obmedzovať návštevníkov portálu Encerti.
  • Neslušné alebo inak nevhodné PR články sa neuverejňujú na portáli Encerti.
  • Musia byť vyplnené všetky údaje okrem políčka zdroj. Zdroj musí byť vyplnený v prípade, že článok nieje Váš a je z iného zdroja. 

Po pridaní PR článku do portálu encerti.eu berie každý zodpovednosť za svoj pridaný a zverejnený PR článok - je povinné uviesť meno autora a e-mail autora. Pri porušení autorských práv, bude článok stiahnutý z portálu Encerti.

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poskytneme doplňujúce informácie na e-mailovej adrese encerti@gmail.com.