Čo potrebujete vedieť

PODKLADY

PODKLADY PRE CERTIFIKÁT - Zoznam údajov potrebných k vypracovaniu certifikátu:

KONTAKTNÉ ÚDAJE  energetický certifikát budovy

Meno vlastníka Adresa budovy (napr.: Slnečná 12, 942 01 Šurany)

Typ budovy (napr.: rodinný dom, bytový dom, administratívna budova)

Vek budovy (napr.: postavená v roku 1973, v 40-tych rokoch)

Začiatok užívania budovy (napr.: rok 1980)

Počet osôb momentálne užívajúcich budovu (napr.: 4 obyvatelia, 12 zamestnancov)

 

TECHNICKÉ PARAMETRE DOMU


Pôdorys každého podlažia (ak neexistuje je nutné zakresliť a zamerať)

Vonkajšie rozmery budovy, rozmery okien, dverí, hrúbky obvodových stien, strechy, podlahy.

Pohľady na budovu s naznačenými rozmermi (výška, rozmery chýbajúce v pôdoryse)

Situácie (umiestnenie v prostredí, zakreslenie susediacich budov)

Orientácia budovy vzhľadom sa svetové strany (Sever, Juh, atď. )

Projekt kúrenia (ak existuje, s naznačeným kotlom, rozvodmi)

Upozornenie na doplnky (napr.: krb, solárne panely)

 

FOTODOKUMENTÁCIA


Fotky budovy z každej strany spolu s popisom o ktorú svetovú stanu sa jedná (Juhozápad, východ,...)
Detailné fotky okna (z vonku, z vnútra tak aby bolo vidieť typ okna, zasklenie)
Detailné fotky dverí (z vonku, z vnútra tak aby bolo vidieť typ dverí, zasklenie)
Fotky kotla, prípadne aj štítku kotla ak existuje
Fotky zásobníka na prípravu teplej vody, prípadne aj štítku zásobníka ak existuje
Fotky rozvodov teplej vody ak sú viditeľné (napr.: izolované potrubie, neizolované)

 

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ BUDOVY


Skladba obvodovej steny (z vnútra smerom von) napr.:
vápenná omietka hr. 0,02m
tehla porotherm hr. 0,38m
zateplenie minerálnou vlnou hr. 0,1m
silikátová omietka hr. 0,005m
Skladba strechy (z vnútra smerom von) napr.:
vápenná omietka hr. 0,01m
sádrokartón hr. 0,02m
zateplenie minerálnou vlnou hr. 0,15m
laťovanie-dosky mäkké hr. 0,02m
hydroizolácia hr. 0,01m
Skladba podlahy (z vnútra smerom von) napr.:
keramická dlažba hr. 0,01m
betónový poter hr. 0,05m
tepelná izolácia tvrdený polystyrén hr. 0,05m
betónový poter hr. 0,02m
hydroizolácia hr. 0,01m
betónová doska hr. 0,15m
štrk hr. 0,15m
Ďalšie skladby v prípade konštrukcií ktoré sú v styku s nevykurovaným, vonkajším prostredím (strop ak je nad ním nevykurované podkrovie, podlaha ak je pod ňou nevykurovaný suterén)
Skladby konštrukcií ktoré sú už vyššie uvedené ale sú rôznorodé napr.:
ak je na obvodových stenách rôzne hrubá tepelná izolácia,
ak je o stenu z vonkajšej strany pristavaná nevykurovaná garáž ktorá nie je súčasťou domu, atď.

 

POPIS OKIEN A DVERÍ


typy okien a dverí (nie vnútorné dvere) – plastové, drevené, kovové, kombinované
stavebný typ okna (jednoduché – krídlo má jedno sklo, zdvojené – dve krídla zoskrutkované spolu čím vytvárajú jedno krídlo s dvoma sklami používané pri “panelákoch“, dvojité okná – dve krídla samostatne otváravé používané v minulosti pri starých rodinných domoch)
Súčiniteľ prechodu tepla oknom – udáva výrobca (napr.: U=1,4 W/(m2*K)
Súčiniteľ prechodu tepla dverami – udáva výrobca (napr.: U=1,4 W/(m2*K)
Ak neexistuje hodnota “U“ bude určená na základe opisu okna, dverí.

 

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY


projekt ústredného kúrenia a zdravotechnických inštalácií
presný typ kotla (napr.: elektrický, plynový, starý, nový, nízkoteplotný, značka)
presný typ ohrievača vody (napr.: elektrický, plynový, 150 litrový, starý, nový, značka)
typ vykurovania (napr.: radiátory, podlahové, stenové)
radiátory s termostatickými hlavicami (áno/nie)
popis rozvodov v budove (napr.: izolované tepelnou izoláciou, neizolované)
sú vykurovacie rozvody vedené aj v nevykurovanom priestore (napr. pivnica) (áno/nie) ak áno aký dlhý úsek?
vykurovacia sústava bola vyregulovaná (áno/nie)
typ regulácie (napr.: ekvitermická – má merač aj vonku , s priestorovým termostatom – merač iba v izbe
cirkulácia teplej vody v dome (áno/nie)
ak existuje, tak výkres trasy potrubia od kotla k najvzdialenejšiemu radiátoru (ak nie je výkres tak aspoň vzdialenosť)
ak existuje, tak výkres trasy potrubia od zásobníka teplej vody k najvzdialenejšiemu výtoku (ak nie je výkres tak aspoň vzdialenosť)
čerpadlo na rozvod vykurovacej vody (áno/nie) prípadne gravitačný rozvod (tečie samospádom)