Čo potrebujete vedieť

Veľkoplošné vykurovanie a chladenie

 

REHAU

 

Nová dimenzia tepla

 

 

Takmer polovica všetkých stavebníkov sa pri novostavbe rozhoduje pre veľkoplošné vykurovanie, resp. chladenie. Ale aj pri sanácii a modernizácii budov, napr. škôl alebo verejných budov je to energeticky správne a komfortné riešenie temperovania. Nízka spotreba energie systémov firmy REHAU prináša trvalé zníženie prevádzkových nákladov a šetria sa zdroje fosílnych palív.

 

Ústredným elementom je vysokokvalitná rúrka RAUTHERM S zhotovená z polyetylénu RAU-VPE (PE-Xa) zosieťovaného pri vysokom tlaku. Je odolná proti tlaku, robustná a vďaka ochrannej vrstve EVAL neprepúšťa kyslík. Jej kvalitu charakterizujú aj vynikajúca ohybnosť a jedinečné hydraulické vlastnosti.

 

Prehľad systémov:

-- stenové vykurovanie

-- stropné vykurovanie, resp. chladenie so sálaním

-- veľkoplošné vykurovanie, resp. chladenie

-- vykurovanie vonkajších plôch

--temperovanie betónového jadra

--vykurovanie pružných podláh

--vykurovanie trávnikov

 

Veľkoplošné vykurovacie systémy možno jednoducho integrovať do existujúcich vykurovacích zariadení, pričom ich možno skombinovať napr. aj s pôvodnými vykurovacími telesami. Systém pokládky s nízkou celkovou stavebnou výškou od 25 mm umožňuje inštaláciu na pôvodnú roznášaciu vrstvu podlahy bez nákladnej úpravy napr. dverových rámov a pod.. Veľkoplošné vykurovacie systémy možno nainštalovať v obývanom prostredí, prácnosť a znečistenie sú porovnateľné so sanáciou systému s vykurovacími telesami.

 

Výhody jedným pohľadom:

--možnosť zníženia prevádzkových nákladov asi o 6 - 12 %,

--zmysluplné využitie obnoviteľných zdrojov energie (napr. geotermiky alebo solárnej termiky),

--riešenia pre novostavby a sanácie.

 

 

veľkoplošné vykurovanie a chladenie

 

Stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie možno nainštalovať prakticky na každú stenovú plochu. Pri sanácii sa dá  jednoducho integrovať do existujúcich vykurovacích zariadení, spracovanie je jednoduché, rýchle a poskytuje vhodnú plochu pre ďalšiu úpravu, napr. tapetou a pod.


Sálavý chladiaci a vykurovací strop

Na termickú aktiváciu stropov je vhodným riešením použitie vykurovacích, resp. chladiacich stropov so sálaním REHAU. V prefabrikovaných sadrokartónových doskách sú osadené rúrky RAUTHERM S 10mm.

 

Veľkoplošné vykurovanie, resp. chladenie

Najlepšie účinnosti: v porovnaní s klasickými systémami umožňujú systém veľkoplošného  vykurovania, resp. chladenia REHAU prevádzku s nízkymi  prívodnými teplotami pri vykurovaní a s vysokými prívodnými teplotami pri chladení.

 

Vykurovanie vonkajších plôch

Účelom vonkajšieho plošného vykurovania je udržanie exteriérových plôch bez ľadu a snehu. Na miestach, ktoré v zime môžu predstavovať riziko, napr. na cestách, výjazdoch so stúpaním, rampách, pristávacích plochách pre vrtuľníky a peších zónach sa nevytvorí ľad a neudrží sa sneh.

 

 

Výrobca:

REHAU s.r.o.

Bratislava: 850 00 Bratislava

Tel: +421 2 6820 9110, Fax: +421 2 6820 9122

www.rehau.sk

bratislava@rehau.com

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

tel: 0908 748 041

www.opimus.sk