Čo potrebujete vedieť

Peletový kotol Vitoligno 300-P

 

Peletový kotol tiež pre novostavby

Podstatný krok týmto smerom predstavuje modulovanie výkonu, ktoré zabezpečuje, že generované teplo možno prispôsobiť aktuálnym potrebám. Tak možno pri peletových kotloch upustiť od veľkých a nákladných akumulačných nádob, ktoré akumulujú teplo generované neregulovanými kotlami. Toto teplo totiž  nemožno „aktuálne“ odoberať.

Moderné regulácie zabezpečujú v spojitosti s modulovanou prevádzkou, že automaticky dopĺňané peletové kotly možno použiť tiež v budovách s nízkou potrebou tepla. Pred definované regulačné algoritmy znižujú prísun peletov ešte pred dosiahnutím požadovanej teploty kotlovej vody, takže kotly sú vždy prevádzkované v správnom tepelnom rozsahu.

peletový kotol

Vykurovací kotol Vitoligno 300-P na drevené pelety, s výkonom až 26 kW

Spaľovanie peliet ponúka vysoký komfort

Moderný peletový kotol zodpovedá až do vykurovacieho komfortu a jednoduchej obsluhy prakticky vykurovaciemu systému na báze oleja alebo plynu – vďaka jeho modulovanému prispôsobeniu výkonu, automatickému spusteniu horáku, digitálnej regulácii a modulárnej konštrukcii. Plynulo regulovateľný sací ventilátor realizuje modulovanú prevádzku, ktorá umožňuje optimálne prispôsobenie momentálnym tepelným potrebám. Prísun  peliet sa realizuje plne automaticky) pričom dochádza k samočinnému čisteniu vykurovacích plôch. Dokonalé spaľovanie zabezpečuje extrémne nízku tvorbu popola. Odstránenie popola je nutné často len jedenkrát za celé vykurovacie  obdobie.

kotol na pelety

Hrniec horáka z tepelne odolnej ušľachtilej ocele.

 

zásobovanie peletami

Rovnako ako je možné zásobovanie peletami cez hadicu väčšieho priemeru je možná aj doprava priamo do kotla, tj. jedná sa o automatizovanú technológiu.

pelety

Výroba peliet je možná z biologického odpadu priamo na mieste, prípadne ich je možné zakúpiť od výrobcu.

 

Výrobca:

Viessmann, s.r.o.

Ivanska cesta 30/A

821 04 Bratislava

telefon: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

Predaj:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

telefon: 0908 748 041

www.opimus.sk