Čo potrebujete vedieť

Peking plánuje prechod z uhlia na zemný plyn

 

Peking plánuje vybudovať štyri elektrárne na zemný plyn, ktoré majú do konca budúceho roka nahradiť uhoľné elektrárne.

Predpokladané náklady na zámenu elektrární budú 7,8 miliardy dolárov. Pradpokladané zníženie emisií oxidu siričitého je o 10.000 ton.

Zariadenie bude generovať 7,2 GW energie.

Štyri existujúce uhoľné elektrárne vyrábajú spolu 2,7 GW elektrickej energie a spália pritom 9,2 miliónov ton uhlia, čo predstavuje 40 % celkovej spotreby uhlia Pekingu.

Čína je najväčší spotrebiteľ uhlia na svete a teda je najväčšín producentom skleníkových plynov. Vďaka smogu je viditeľnosť v meste cca 250 m.

Čínska vláda uviedla, že je jej primárnym cieľom zníženie celkovej spotreby uhlia na menej ako 65 % svojej celkovej spotreby ako primárnej energie do roku 2017. 

www.spacedaily.com