Čo potrebujete vedieť

Pasívny rodinný dom

pasívny rodinný dom

Čo je pasívny dom?

Pasívny dom je dom, v ktorom na dosiahnutie tepelnej pohody tak v zimnom ako aj letnom období nie je potrebný vykurovací alebo 2klimatizačný systém. Ponúka väčší teplotný komfort pri nižšej požiadavke na kúrenie  ako 15 kWh / (m2rok) a primárnej energie vrátane teplej úžitkovej vody a elektriny v domácnostiach menej ako 120 kWh / (m2rok). Pasívny dom je logickým vývojom nízkoenergetických rodinných domov (NED). V porovnaní s aktuálnym domom spotrebuje pasívny dom o 90% menej energie na vykurovanie. V prepočte na vykurovací olej spotrebuje pasívny dom menej ako 1,5 litra na meter štvorcový za rok. Tieto úspory dosiahne pasívny dom sám s dvoma základnými princípmi a to vyhnutím sa tepelným stratám a optimalizovaním ziskov tepla. Pasívne domy sa v nemecky hovoriacich krajinách stavajú už viac ako 4 desaťročia čo viedlo k vytvoreniu inštitútu http://www.passiv.de/ , ktorý sa dopodrobna touto problematikou zaoberá, a ktorého odporúčaniami sa dnešné firmy riadia nezávisle na tom či sa jedná o projektantov, výrobcov či dodávateľov stavby.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií 15 kWh/m2rok

 

 

 

Ako vyzerá pasívny dom?

Pasívny dom sa vyznačuje dokonalým osadením na pozemku podľa svetových strán čo vedie k optimálnemu využitiu slnečnej energie, jednoduchými tvarmi, oknami s izolačným trojsklom, rekuperáciou vzduchu, zateplením cca 40 cm, nepotrebuje vykurovanie, infiltrácia je minimálna.

Pasívne domy sú navrhované tak aby pokryli potrebu tepla na vykurovanie iba pasívnymi ziskami napríklad slnečným žiarením, tepelnými ziskami od osôb a spotrebičov. Výroba tepla je potrebná pri týchto domoch iba niekoľko dní v roku, vtedy je toto možné zabezpečiť napríklad tepelným čerpadlom, prípadne elektrickou špirálou vo vzduchotechnike. Vzduchotesnosť obvodového plášťa pasívneho domu je n50 < 0,6/h.

pasívny rodinný dom

 

Tvar domu je dôležitý.

Nikde asi neplatí slovné spojenie „v jednoduchosti je krása“ lepšie ako pri pasívnych domoch. Čím je dom tvarovo jednoduchší, tým má menšie nároky na energie.

tvar domu

 

Potrebujem odborníka?

Určite áno, pasívny dom sa rozhodne neodporúča stavať iba dodávateľskou firmou, hlavne nie s takou, ktorá by sa na Vašom dome akurát tak učila. Neodporúča sa ani výstavba svojpomocne. Takýto dom by mal navrhnúť projektant, ktorý bude súčinný aj ako autorský dozor a nad stavebným dodávateľom by mal bdieť technický dozor investora, ktorý budú navzájom spolupracovať a postavia dom presne podľa Vašich predstáv, tak aby bol pasívny dom skutočne pasívnym.

Prečo nie je v pasívnom dome potrebné vykurovanie?

Ak je pasívny dom správne navrhnutý a postavený dostane sa vďaka slnku a ostatným tepelným ziskom do domu dostatok tepelnej energie, preto nie je potrebný vykurovací systém, iba ak dohrev vzduchu alebo iný alternatívny zdroj.

Zdravie a bývanie v pasívnom dome?

Každopádne sú pasívne domy zdravšie ako iné pretože majú stály prísun čerstvého vzduchu a sú vďaku orientácii  na juh dostatočne preslnené. Tieto dva faktory sa podpisujú pod zdravú mikroklímu ako aj dobrú náladu jeho obyvateľov, ktorý ocenia preslnenie domu  ako aj dostatočné okysličenie domu v plnej miere. Tieto faktory ocenia aj alergici, keďže privádzaný vzduch je filtrovaný.

Otváranie okien v pasívnom dome?

Samozrejme, že je možné kedykoľvek okná otvoriť. Nie je to ale potrebné, pretože vetracie zariadenie v pasívnom dome zabezpečuje vždy dostatok čerstvého vzduchu. To má veľa výhod. Vďaka jemným filtrom ostáva prach a peľ vonku. Aj keď nie sú obyvatelia doma alebo cez noc, keď sú okná uzavreté, je kvalita vzduchu vynikajúca. V zime by sa však okná nemali dlhší čas nechať otvorené, lebo to vedie, ako u všetkých domov, k citeľnému ochladeniu teploty vzduchu a k nárastu spotreby vykurovacieho tepla.

Ako zabezpečiť aby teplo zostalo v dome?

Veľmi dobre izolovaný obvodový plášť s hrúbkou izolácie 25-40 cm a oknami s trojsklom vplýva na to, že teplo zostáva v dome. Pre čerstvý systém vetrania poskytuje komfort s rekuperácia tepla. Viac ako 80% tepla odovzdá odvádzaný vzduch vo výmenníku tepla späť do privádzaného vzduchu. Jednoducho povedané pri interiérovej teplote 20°C a exteriérovej teplote 0°C sa len vo výmenníku získa 16°C.

Slnko Vám nepošle účet za kúrenie.

Tepelné zisky v chladnom období dosiahne pasívny dom cez okná, z osôb a z domácich spotrebičov. V lete naopak zabraňuje tepelnej záťaži respektíve prehriatiu miestností zo slnka tienenie, napríklad balkón alebo žalúzie. V chladných zimných mesiacoch bude privádzaný vzduch dohrievaný, čím je možné upustiť od klasického kúrenia.

Je možný komfort v pasívnom dome?

Hoci pasívny dom šetrí energiu a náklady na vykurovanie, nešetrí na pohodlí obyvateľov. Vzhľadom k dobrej izolácii sú steny všetkých priestorov rovnako teplé. To vytvára vysokú úroveň komfortu. Vďaka vetraniu s rekuperáciou je možné vetranie spálne v noci aj keď je vonku mráz prípadne veľký hluk. Toto vedie k pohodlnému spánku.

Zásady pre výstavbu pasívnych domov.
Dobré izolačné vlastnosti a kompaktnosť.
Všetky komponenty z vonkajšieho plášťa, musia byť perfektne izolované. Hrany, rohy, spoje a priechody musia byť veľmi starostlivo plánované, aby sa zabránilo tepelným mostom. Všetky stavebné konštrukcie vonkajšieho plášťa domu sú tak dobre izolované, že majú súčiniteľ prestupu tepla (U-hodnota, pôvodne k-hodnota) menší ako 0,15 W / (m2 K), tj. pri rozdiely teploty o jeden stupeň a metri štvorcovom sa stratí 0,15 Wattu.

Južná orientácia a tienenie.

Vhodná orientácia a tienenie sú základnými zložkami, aby bola možná optimalizácia solárnych ziskov v zime prípadne tepelných záťaží v lete. Na tienenie sa používajú napr. slnolamy , balkóny, žalúzie. Vonkajšie žalúzie sú najvýhodnejšie pretože v lete nevpustia slnko dovnútra dokonca ani na sklo, ktoré sa tým pádom nerozohreje a v zime naopak ušetria tepelnú energiu vo vnútri.

Zasklenie a okenné rámy

Okná (vrátane zasklenia okenných rámov) by nemali prekročiť U-hodnotu 0,80 W / (m2 K), g-hodnoty o 50% (g- hodnota vyjadruje množstvo energie, ktorú okno cez zasklenie prepustí do interiéru. Túto využívame ako tepelné zisky.).

Vzduchotesnosť budovy

Meraním vzduchotestnosti budovy (blow door test) stanovíme ako často dochádza k výmene vzduchu celého objemu budovy za hodinu, pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Pri pasívnych domoch  musí byť výmena nižšia ako 0,6 krát za hodinu.

Pasívny predohrev čerstvého vzduchu.
Čerstvý vzduch môže byť do domu vedený v zemi tzv. zemný výmenník tepla, aj za chladných zimných dní tak zohreje prívodný vzduch na teplotu asi 5 ° C. To je rozumná voľba, ale nie je nutná pri každom pasívnom dome.

Vysoko účinné spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu s doskovým výmenníkom tepla.

Vetranie s rekuperáciou tepla ovplyvňuje v prvom rade dobrú kvalitu vnútorného ovzdušia v druhom rade úsporu energie. V pasívnom dome je najmenej 75% tepla z odpadového vzduchu získané späť cez výmenník tepla.

Ohrev teplej vody z energie z obnoviteľných zdrojov.
Na ohrev teplej vody sa vo veľkej miere používajú tepelné čerpadlá alebo solárne panely.

Energeticky úsporné zariadenia pre domácnosť a šetrenie energiami.

Vysokoúčinné a šetriace spotrebiče ako chladnička, sporák, mraznička, práčka a svietidlá sú pre pasívny dom samozrejmosťou, zároveň ako šetrenie energie pomocou centrálneho vypínača energie napr. pri odchode z domu.

 

 

Graf

pasívny rodinný dom - graf

 

 

Rozdiely oproti Klasickým RD a Nízkoenergetickým domom

1.Podrobnosť a náročnosť projektovej dokumentácie
2.Orientácia na pozemku a k svetovým stranám
3.Kompaktnosť stavby, tvar stavby
4.Hrúbka tepelnej izolácie
5.Typy okien a fasádnych systémov
6.Použité technológie a zariadenia
7.Spotreba energií – šetrenie energií
8.Vyššie vstupné náklady ale nižšie prevádzkové náklady
9.Využitie slnečnej energie a prípadne iných dostupných alternatívnych energií

 

OPIMUS s.r.o.