Čo potrebujete vedieť

Okná, dvere, presklené fasády

Keďže okná nie sú len Vaším okom do sveta ale uniká cez ne najviac energie prípadne vzniká najviac tepelných záťaží, zaslúžia okná zvláštnu pozornosť. Tak ako iné stavebné prvky aj okná resp. okenné rámy z rôznorodých materiálov majú svoje výhody aj nevýhody. Každopádne treba v prvom rade prihliadať na kvalitu a fyzikálne vlastnosti, nekupujte hneď prvé okná na ktoré natrafíte.

Fyzikálne vlastnosti majú rovnako rám aj zasklenie.

Pri nízkoenergetických domoch sa ráta s použitím okien s izolačným trojsklom, ktorých cena je síce vyššia, ale úspora prevádzkových nákladov pri týchto oknách je vyššia ako pri klasických oknách s izolačným dvoisklom.

Jedným z najdôležitejších fyzikálnych parametrov, podľa ktorých sa pri výbere okna riadime je súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2K). Čím je hodnota nižšia tým sú vlastnosti okna lepšie. Hodnota sa udáva ako Ug pre zasklenie, Uf pre rám okna a Uw pre okno ako celok. Okná (vrátane zasklenia okenných rámov) by nemali prekročiť U-hodnotu 0,80 W / (m² K).

Ďalšia fyzikálna hodnota, ktorá je pri zasklení nízkoenergetických domov veľmi dôležitá je celková priepustnosť energie slnečného žiarenia g (-), zahrňuje priamu priepustnosť slnečného žiarenia cez zasklenie a sekundárne vyžiarený tepelný tok zasklením do interiéru. Túto vlastnosť zasklenia využívame najmä v zime.

Okná nie je nutné otvárať pretože vetranie je nútené cez rekuperátor tepla čo je energeticky výhodnejšie.

okno interiér

 

Žalúzie, rolety a tienidlá.

Žalúzie rolety a tienidlá sú neodmysliteľnou súčasťou nízkoenergetických domov a pasívnych domov pretože zabezpečia aby v lete nedochádzalo k prehievaniu zasklenia, musia byť ale z exteriérovej strany okna prípadne v medzipriestore zasklenia. Túto vlastnosť dokážu rovnako dobre zabezpečiť aj predsadené konštrukcie napr. markízy a balkóny. Oproti vonkajším žalúziám a roletám majú ale všetky ostatné jednu nevýhodu. Exteriérové rolety a žalúzie Vám dokážu ušetriť energiu naviac nakoľko fungujú podobne ako keď si dáte deku.

exteriérové rolety