Čo potrebujete vedieť

Ohrievače vody

Ohrievače vody s vysokým komfortom

Teplá úžitková voda v domácnosti, na pracovisku, na chate a všade tam, kde človek pracuje a oddychuje, dnes predstavuje neodmysliteľnú súčasť nášho života. Pomáha zlepšovať hygienu a zvyšuje kvalitu nášho života. Z toho vyplýva, že aj zdanlivo jednoduchému problému - príprave TÚV v domácnosti je potrebné venovať pozornosť už v príprave projektu a zohľadniť v ňom všetky požiadavky, špecifiká a súvislosti. Takýto prístup sa potom adekvátne prejaví v optimálnych prevádzkových nákladoch. 

Zásobníkové ohrievače TATRAMAT