Čo potrebujete vedieť

Nulový rodinný dom

Nulový rodinný dom

Nulový rodinný dom nemusí byť zásadne futuristická stavba. Jedná sa totiž o stavbu, ktorá nemaá absolútne žiadne vykurovanie ale svoju energiu berie čisto zo slnka a zeme. V nulovom RD môžu byť navrhnuté klasické stavebné materiály dostupné na slovenskom trhu. Steny môžu byť murované prípadne z prefabrikovaných dielov.  Strop môže byť keramický alebo železobetónový, krov drevený, krytina betónová alebo z pálenej škridly. Okná a dvere môžu byť drevené alebo plastové. Hrejú bez kúrenia, chladia bez chladenia a príprava teplej vody je bez príplatkov.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií 5 kWh/m2rok

 

Nulové domy oproti ostatným domom.

  • spotreba energie na kúrenie, chladenie a ohrev vody len 5 kWh/m²/rok,
  • zväčšená obytná plocha, keďže v obývaných častiach absentujú doplnkové výhrevné telesá (radiátory, vykurovacie spotrebiče) a taktiež tenšie izolácie vonkajších stien,
  • rovnomerná teplota vo všetkých vonkajších stenách, teda žiadny kondenzát a žiadna tvorba plesní čo zabezpečuje zdravšie prirodzené prostredie,
  • ochrana životného prostredia (technológia bez emisií CO2),
  • stály prívod čerstvého vzduchu bez prievanu, stabilita teplôt počas celých 12 mesiacov v roku, ktoré nezávisí od premenlivých vonkajších prírodných faktorov,
  • extrémne nízka spotreba energie stavieb pri použití energetického stavebného systému nie je podmienená zvýšenými výrobnými nákladmi, práve naopak,
  • ponúkajú takmer absolútnu nezávislosť a rozmanitosť architektonickej variability pri voľbe projektu Vášho rodinného domu.

 

Kontaktujte výrobcu:

e-dome@e-dome.sk
www.e-dome.sk