Čo potrebujete vedieť

Moderné nízkoteplotné vykurovacie kotly

 

VIESSMANN

 

 

 

 

 

 

Moderné nízkoteplotné vykurovacie kotly sa prevádzkujú s plynule klesajúcou teplotou kotlovej vody, ktorá sa vždy prispôsobuje tepelným potrebám budovy. Vysoké hodnoty stupňa využitia moderných nízkoteplotných vykurovacích kotlov nad 90% sa dosahujú tým, že povrchové straty predstavujú len 2 až 3%. Rozhodujúca pre nízke straty je plynu že klesajúca teplota vykurovacieho kotla, pričom sa pozitívne prejavuje tiež vysoko účinná kompozitná tepelná izolácia moderných vykurovacích kotlov.

Prevádzka s plynule klesajúcou teplotou kotlovej vody podľa potreby predpokladá nasadenie modernej regulačnej techniky, ktorá umožňuje zistenie aktuálnej tepelnej potreby, ktorá sa následne použije ako riadiaca veličina pre teplotu kotlovej vody.

Kondenzácia vodnej pary je v prípade nízkoteplotných kotlov nežiadúca, nakoľko by bol tejto vlhkosti vystavený vykurovací kotol ako aj komín. Preto je u nízko teplotných systémov potrebné dodržať  minimálnu teplotu spalín, ktorá musí byť vyššia ako rosný bod (ku kondenzácii vodnej pary dochádza v prípade spaľovania zemného plynu pri 57 °C) .

využitie spalného tepla

Výstupná teplota/teplota spiatočky v závislosti od vonkajšej teploty, využitie spalného tepla (kondenzačného účinku)

Nízkoteplotné kotly pre domy pred rekonštrukciou

Ak porovnáme priebeh krivky využitia pri čiastočnom zaťažení u starého kotla a nového nízkoteplotného kotla vidíme, že pri nižšom zaťažení krivka využitia starého kotla výrazne klesá. To môže mať za následok, že pri rekonštrukcii a zateplení domu sa nedosiahnu očakávané úspory ak sa nevymení aj starý kotol za nový.

Naopak u nízkoteplotného kotla stupeň využitia je prakticky konštantný s hodnotou vyššou ako 90% od zaťaženia 10 do 100%. Vďaka tomu je možné osadiť nový kotol ešte pred rekonštrukciou plášťa budovy a dosiahnuť tak okamžité výrazné úspory, ktoré sa ďalej zvýšia zateplením. Naviac výskumy ukazujú, že najefektívnejšie sa šetria náklady na teplo výmenou starého kotla za moderný.

nízkoteplotný plynový liatinový kotol

Nízkoteplotný plynový liatinový kotol Vitogas 200-F

nástenný plynový kotol VIESSMANN

Nástenný plynový vykurovací kotol Vitopend 100-W typ WH1B

nástenný plynový kotol v interiéry

Jednoduchá integrácia nástenného kotla do obytného priestoru

 

Výhrevná plocha kotlov Vitogas 200-F

Dlhé roky overená výhrevná plocha kotlov Vitogas 200-F (obr. 14) presvedčuje aj dnes. Špeciálna šedá liatina a nízke zaťaženie zaisťujú, že zo svoj ho nového kotla sa budete tešiť dlhé roky. Optimalizované vedenie vratnej vody v kotle prináša ďalšiu výhodu – nie je potrebné zvyšovať  teplotu vratnej vody. To šetrí investičné náklady a zvyšuje spoľahlivosť prevádzky.

výhrevná plocha kotlov z liatiny VIESSMANN

Výhrevná plocha kotlov Vitogas 200-F zo špeciálnej šedej liatiny

doskový výmenník VIESSMANN

Komfortný doskový výmenník s mikrozásobníkom teplej vody kombinovaného kotla Vitodens 200-W

 

Maximálny komfort na minimálnom priestore

Doskový výmenník s malým zásobníkom zabudovaný v nástennom  kotle Vitopend 200 sa stará o komfortné zásobovanie teplou vodou. Vďaka tomu je okamžite k dispozícii veľké množstvo teplej vody až 20 l/min, a to trvale pri konštantnej teplote.

 

Kontaktujte výrobcu:

Viessmann, s.r.o.

Ivanska cesta 30/A

821 04 Bratislava

telefon: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

 

predaj a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

telefon: 0908 748 041

www.opimus.sk