Čo potrebujete vedieť

Typy nízkoenergetických rodinných domov

Nízkoenergetické rodinné domy

nízkoenergetický rodinný dom - príklad

Nízkoenergetický dom (NED) je dom, ktorý je postavený podľa vyšších štandardov ako sú  normy EN a STN NED využíva na výrobu tepla, ohrev vody prípadne výrobu elektrickej energie aj iné zariadenie ako je kotol tj. zariadenie ktorého zdrojom je okolité prostredie slnko, voda, zem a vzduch.

Princíp týchto domov má korene v Nemecku, ktoré je známe šetrením energií a presnosťou prevedenia. Tieto domy sa v týchto krajinách stavajú už viac ako 4 desaťročia. Základom týchto domov je využívanie energií aj iným spôsobom ako je klasické vykurovanie, ktoré môže byť tiež inštalované v týchto domoch. Súčasťou týchto domov zvyknú byť napríklad tepelné čerpadlo na vykurovanie, solárne panely na ohrev vody, tepelnoizolačné trojsklá, fotovoltaické články na výrobu elektriky a podobne, rekuperácia vzduchu, atď. Tieto domy sa zvyknú orientovať podľa svetových strán aby sa čo najvhodnejšie využili tepelné zisky zo slnečných lúčov a zamedzilo sa stratám zo severnej strany. Kotol zvykne byť pri týchto domoch len ako záložný resp. doplnkový zdroj tepla a ohrevu teplej vody. Nízkoenergetický dom pre jednu rodinu má potrebu tepla na vykurovanie menej ako 50 kWh/(m2a), nízkoenergetický dom pre viac rodín (bytový dom) pod 30 kWh/(m2a). Táto hodnota zodpovedá teplu obsiahnutému v 5,5 litra vykurovacieho oleja alebo 5,5 m3 zemného plynu.

V konečnom dôsledku je na investorovi pre aké zariadenia prípadne opatrenia sa na základe odporúčania projektanta rozhodne, každopádne Vám nízkoenergetický dom ušetrí pekné množstvo energií a prevádzkových nákladov.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií 50 kWh/m2rok

viac


Pasívne rodinné domy

pasívny rodinný dom - príklad

 

Pasívny dom je dom, v ktorom na dosiahnutie tepelnej pohody tak v zimnom ako aj letnom období nie je potrebný vykurovací alebo klimatizačný systém. Ponúka väčší teplotný komfort pri nižšej požiadavke na kúrenie  ako 15 kWh / (m2rok) a primárnej energie vrátane teplej úžitkovej vody a elektriny v domácnostiach menej ako 120 kWh / (m2rok). Pasívny dom je logickým vývojom nízkoenergetických rodinných domov (NED). V porovnaní s aktuálnym domom spotrebuje pasívny dom o 90% menej energie na vykurovanie. V prepočte na vykurovací olej spotrebuje pasívny dom menej ako 1,5 litra na meter štvorcový za rok. Tieto úspory dosiahne pasívny dom sám s dvoma základnými princípmi a to vyhnutím sa tepelným stratám a optimalizovaním ziskov tepla. Pasívne domy sa v nemecky hovoriacich krajinách stavajú už viac ako 4 desaťročia čo viedlo k vytvoreniu inštitútu http://www.passiv.de/ , ktorý sa dopodrobna touto problematikou zaoberá, a ktorého odporúčaniami sa dnešné firmy riadia nezávisle na tom či sa jedná o projektantov, výrobcov či dodávateľov stavby.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií 15 kWh/m2rok

viac