Čo potrebujete vedieť

Murovací systém YTONG

YTONG - energeticky výhodné stavby

 

YTONG PRINÁŠA NAJVYŠŠIE ENERGETICKÉ ŠTANDARDY

YTONG murovacie systémy

Ideálne riešenie pre moderné stavby bez zateplenia

Nižšia objemová hmotnosť, dostatočná pevnosť a ešte lepšia tepelná izolácia. Tosú charakteristiky prémiových výrobkov v sortimente pórobetónového murovacieho systému Ytong. Ytong výrazne znižuje prevádzkové náklady rodinného domu a zároveň zvyšuje kvalitu života v ňom.

YTONG - Rodinný dom

Istota pre investora

Vďaka svojim jedinečným tepelno-izolačným vlastnostiam jeekologický materiál Ytong zárukou nízkych prevádzkových nákladov domu. Tepelnoizolačné parametre sú nastavené tak, abysa dom v lete neprehrieval a v zime sa v ňom ľahko zabezpečila tepelná pohoda.

YTONG Rodinný dom - Chorvátsky Grob

Zdravá mikroklíma

Ytong výrazne prispieva k dosiahnutiu optimálnej vnútornej mikroklímy, ktorá citeľne zvyšuje kvalitu prostredia. Kombinácia znamenitých fyzikálnych vlastností materiálu s princípom jednoduchej a efektívnej výstavby znamená reálne ušetrené finančné prostriedky

Presná rýchla stavba

Presné rozmery a lepenie natenkovrstvovú maltu zachovávajú výnimočnú presnosť výstavbya vysokú produktivitu práce, čosa priaznivo odrazí v celkových nákladoch stavby.

YTONG - Bytový dom Česká republika

Ytong LAMBDA

Tepelnoizolačná tvárnica YTONG LAMBDA

Unikátne vlastnosti tepelnoizolačných tvárnic Ytong Lambda už preverila prax. Stali sa najpredávanejším murovacím materiálom na slovenskom trhu a priblížili tak nízkoenergetické stavby širokej verejnosti. Tvárnice Ytong LAMBDA ponúkajú jednoduché a ekonomické riešenie pre výstavbu s dostatočnou rezervou nadpožiadavky všetkých stavebných noriem. Pri rovnakej pevnosti disponuje tvárnica Ytong Lambda nižšou objemovou hmotnosťou a unikátnou tepelnou izoláciou,ktorá dosahuje tepelný odportvárnice R = 4,31  m2.K/W.

 

YTONG - technické vlastnosti muriva

 

Ytong THETA

Tepelnoizolačná tvárnica YTONG THETA

Novinka Ytong Theta, superizolačnátvárnica, posúva hranice možností ešte ďalej. S takmer dvojnásobnou hodnotou tepelného odporu R = 6,24 m2.K/W, než vyžaduje norma, si zachováva dostatočnú pevnosť materiálu. Jej tepelnoizolačné vlastnosti sablížia k parametrom tepelných izolácií, čo pri hrúbke steny 500 mm umožňuje stavať i nízkoenergetický dom so spotrebou tepla nižšou ako 50 kWh/m2 za rok.

Schopnosť prirodzene regulovať vlhkosť vzduchu v interiéri ju zaraďuje medzi bezkonkurenčne hygienicky a zdravotne nezávadné stavebné materiály. Zdravie vašej rodiny bude dostatočne chránené aj vďaka rovnakým tepelnoizolačným vlastnostiam pórobetónu vo všetkých smeroch, čo zabraňuje vzniku tepelných mostov. Táto skutočnosť zaručuje rovnakú povrchovú teplotu muriva, ktorá je nad kritickou hranicou vzniku a rastu plesní.

Ochrana životného prostredia

Stavebný systém Ytong je v našich podmienkach zárukou splnenia sna o ekologickom bývaní. Je výlučne minerálneho pôvodu a neosahuje žiadne jedovaté látky. Niekoľkonásobne šetrí financie,výborne zvláda extrémne výkyvy teplôt, pričom umožňuje flexibilnú reguláciu teploty. Pri spracovanína stavbe nevzniká takmer žiadny odpad.

YTONG - energetický certifikát budovy

 

Xella Slovensko, spol. s r. o.

obchodno - poradenská kancelária

Bajkalská 25827 18 Bratislava

telefón 02/ 581 030 51

fax 02/ 581 030 59

e-mail info.sk@xella.com

www.ytong.sk

www.pomahamestavat.sk