Čo potrebujete vedieť

Moderné a efektívne kotly na drevo

 

Drevo ako prírodný produkt sa spaľuje z hľadiska emisií CO neutrálne a pri rastúcich cenách energetických nosičov predstavuje zaujímavú alternatívu. Pre efektívne a komfortné vykurovanie drevom sa presadzujú splyňovacie kotly na kusové drevo a peletové kotly zaisťujúce maximálny komfort porovnateľný s plynovými/olejovými kotlami.

Splyňovanie dreva

Pre optimálne využívanie dreva ako paliva je dosiahnutie jeho splyňovania. To umožňuje následne regulovať výkon kotla a tak zaistiť optimálne prevádzkové podmienky a prispôsobenie sa potrebe tepla. Takisto sa predlžuje dĺžka chodu kotla na jedno naloženie.

Dôležité je, aby konštrukcia kotla umožňovala vhodné spaľovacie podmienky. Od teploty 230 °C začína tepelný rozklad dreva. Vznikajúci plyn sa samovoľne zapaľuje pri teplote 400 °C, ak je k dispozícii atmosférický kyslík. Pri teplote cca. 650 °C končí tepelný rozklad, pričom zvyšný hmotnostný podiel (asi 25%) zhorí modrastým plameňom (drevené uhlie).

Typický teplotný rozsah spaľovania dreva je medzi 800 a 1200 °C. Čím je teplota vyššia, tým dokonalejšie je spálenie hlavných komponentov – C, H2 a O2 na CO2 a vodnú paru. Pri nízkych spaľovacích teplotách zostávajú prstencovité uhľovodíky (benzol, aromáty) zachované, čo je neželaný jav. Konštrukcia kotla preto musí zabezpeaiť, aby pri spaľovaní dreva bola dosiahnutá maximálna možná teplota 1000 až 1200 °C, ktorá zabezpečí úplnú oxidáciu.

kotol na drevo - rez

Splyňovací kotol Vitoligno 100-S – menovitý tepelný výkon 25 až 40 kW

kotol na drevo

Veľká nakladacia komora umožňuje spaľovanie siahovice dlhej až 50 cm

Splyňovací kotol – optimálne riešenie pre modernizáciu aj  novostavbu

Či realizujete rekonštrukciu stávajúceho vykurovacieho systému a chcete zvýšiť komfort obsluhy alebo chcete lacno vykurovať nový rodinný dom splyňovacie kotly ponúkajú zaujímavú alternatívu.

Vďaka veľkej nakladacej komore a optimálnej dimenzácii je schopný kotol Vitoligno 100-S s vhodne nadimenzovaným akumulačným zásobníkom vykurovacej vody Vitocell 100-E (min. 30 litrov/kW výkonu kotla) zaistiť vykurovanému objektu 12 hodín na jedno naloženie. To výrazne uľahčuje jeho prevádzku. Zapojenie akumulačného zásobníka a zmiešavacieho ventilu zaisťuje komfort prevádzky porovnateľný s bežnými zdrojmi tepla.

 

Výrobca:

Viessmann, s.r.o.

Ivanska cesta 30/A

821 04 Bratislava

telefon: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

tel: 0908 748 041

www.opimus.sk