Čo potrebujete vedieť

Minerálna vlna

ISOVER - tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie

 

TEPELNÁ OCHRANA
Použitie izolačných materiálov z minerálnych vlákien ISOVER je z hľadiska vytvorenia tepelnej pohody vnútorného prostredia a dosiahnutia minimálnych tepelných strát správnou voľbou pri návrhu skladby jednostlivých stavebných konštrukcií. Nízka tepelná vodivosť izolácie z minerálnej vlny umožňuje zníženie tepelných strát, v prípade obvodovej steny sa jedná o viac ako 50%.

PAROPRIEPUSTNOSŤ
Vďaka minimálnemu difúznemu odporu izolácia ISOVER z minerálnych vlákien nebráni prirodzenému pohybu vodnej pary. Izolácia nezadržuje vodnú paru v konštrukcii, ale naopak, umožňuje jej prechod do exteriéru, zjednodušene povedané „dom dýcha“.

PAROPRIEPUSTNOSŤ

vzduch

μ = 1,0

tepelno izolačné vláknité materiály

μ = 1,0 - 1,5

Tepelno izolačné penovo- plastické materiály

μ = 40 - 100

 

OCHRANA PROTI HLUKU

Veľmi dobrá absorpčná schopnosť vláknitých materiálov vložených v dutinách konštrukcií zvyšuje akustickú pohodu vnútri objektu, tzn. Podporuje ochranu konštrukcie pred nežiadúcim vonkajším hlukom a rušivým hlukom so susedných miestností.


POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Izolačné materiály ISOVER a ORSIL sú nehorľavé a v prípade vzniku požiaru nedochádza k rozvoju a šíreniu plameňa na ich povrchu a vytváraniu toxických splodín. Z požiarneho hľadiska je použitie fasádnych zatepľovacích systémov s izolantom z mienrálnych vlákien ISOVER alebo ORSIL správnou voľbou.

EKOLÓGIA
Minerálna vlna ISOVER a ORSIL zodpovedá všetkým požiadavkám, ktoré kladie moderné bývanie na tepelné izolácie. Každá čadičova (ORSIL) a sklená vlna (ISOVER) má pôvod z prakticky nevyčerpateľných prírodných surovín. Šetrná výroba s podielom recyklátov je realizovaná podľa najprísnejších európskych noriem. Výsledné produkty je možné opakovane použiť a sú taktiež ľahko recyklovateľné. Uvedené vlastnosti umožňujú klasifikovať tieto výrobky ako ekologicky absolútne zdravotne nezávadné pre ľudský organizmus, t.j. 100% BIO.
Celosvetová snaha o znižovanie emisií CO2 význam kvalitnej izolácie znásobila. Zateplený objekt vykazuje menšiu spotrebu tepla na vykurovanie. Keďže výroba tepla zaťažuje životné prostredie emisiami CO2, práve v oblasti domácností existuje najvyšší potenciál úspor energií a obnoviteľných zdrojov energie v SR.

 

ŽIVOTNOSŤ
Životnosť izolácií z minerálnych vlákien je v prvom rade daná správnym výberom výrobku pre konkrétny typ konštrukcie a tepelno vlhkostným návrhom optimálnej hrúbky. Návrh taktiež špecifikuje použitie ochranných vrstiev, ktoré izoláciu chránia pred atmosférickými vplyvmi a zvýšenou vlhkosťou interiéru. Bohužiaľ, ani ten najlepší návrh projektanta nezmôže nič proti neprofesionálnemu zabudovaniu izolácie do konštrukcie.

Výrobky ISOVER a ORSIL majú dlhú životnosť, sú stálé – nemenia svoj tvar ani objem, neobsahujú retardéry horenia.


TRADIČNÉ A INOVOVANÉ
Materiály z minerálnych vlákien majú už dlhé roky nezastupiteľné miesto na trhu s izolačnými materiálmi. Kvalita moderných výrobkov ISOVER a ORSIL je výsledkom dlhoročnej tradície spoločnosti Saint-Gobain a neustáleho zlepšovania vlastností výrobkov z mienrálnych vlákien ISOVER a ORSIL.

Príklady použitia:

- podkrovie

ISOVER - minerálna izolácia vkladaná medzi krokvy ISOVER - minerálna izolácia na krokvy ISOVER - montáž parozábrany

- priečky a predsadené steny

ISOVER - izolácia priečok a predsadených stien ISOVER - kapotáž steny

- fasády a obvodové steny

ISOVER - zateplenie fasády ISOVER - minerálna vlna na fasáde

- ploché strechy

ISOVER - zateplenie plochej strechy

- podlahy

ISOVER - zateplenie podlahy

 

Divízia ISOVER

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 
831 04 Bratislava

Tel.:  02/49212121

Fax:  02/49212122
E-mail: info@isover.sk

Poradenstvo - Pasívne domy:

0911 610012

 

Dodávka a montáž:

EZPO INVEST - zateplenie a hydroizolácia objektov