Čo potrebujete vedieť

Kotle, kotly

Kotol na biomasu je jedným z možných hlavných, záložných resp. prídavných zdrojov tepla. Tento zdroj je možné pridať do vykurovacieho systému ako alternatívny zdroj energie nakoľko pelety príp brikety sú vyrábané napr. z drevného odpadu, rýchlorastúcej vŕby a iných.

 

 

 

 

 

kotol v interiéry