Čo potrebujete vedieť

Konopná izolácia

HOFATEX

 

 

 

 

Nakoľko ale spoločnosť Smrečina Hofatex skončila v konkurze, aktuálne Vám vieme ponúknuť ich produkty len v obmedzenom sortimente a množstve v rámci dopredaja za zvýhodnené ceny www.drevomat.sk.

 

 

 

 

 

Hofatex CannaTherm ®

Konopná flexibilná tepelná izolácia

 

HOFATEX Konopná flexibilná tepelná izolácia

Konope je jednou z najstarších kultúrnych plodín, ktoré sa využíva už stáročia.Už naši predkovia ho využívali na rôzne účely, ku ktorým patrilo aj utesňovaniestavieb a najmä zrubov.

Izolácie z konopného vlákna patria medzi prírodné materiály, ktoré pochádzajúz obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe väčšiny materiálov na prírodnej báze savýrobcovia usilujú o udržanie čisto ekologickej stránky produktu. Konopnédosky disponujú vynikajúcimi tepelno- a zvukovoizolačnými vlastnosťami.Dosky sú ošetrované rôznymi soľami, vďaka čomu sú zabezpečené výbornéhorľavostné parametre, čím sa vyrovnávajú bežne používaným konvenčnýmtepelným a zvukovým izoláciam.

Konopné izolačné dosky majú dvojnásobne vyššiu tepelnú kapacitu vporovnaní s minerálnou vlnou (c = 1600 J/(K.kg)

Konopné vlákno má jedinečnú schopnosť absorbovať vlhkosť a opätovne juuvoľňovať do interiéru. Toto je jednou z najvýznamnejších vlastnostíkonopných vlákien pre zabezpečenie vysokej kvality vnútornej mikroklímy.Spoločne s vynikajúcou vlhkostnou vodivosťou konopné vlákno zamedzujetaktiež vzniku baktérií, plesní a iných mikroorganizmov, ktoré spôsobujú alergiea iné zdravotné problémy.

Konopné dosky sa opracovávajú bežnými rezacími nástrojmi - nožmi. Veľkouvýhodou dosiek je, že pri spracovávaní nie je potrebné používať ochrannéprostriedky. Na rozdiel od minerálnych vlákien nevzniká žiadna prašnosť.

 

Použitie

Šikmá strecha

Pri riešení hlavnej tepelno-izolačnej vrstvy v rámci strešných konštrukcií je veľkouvýhodou z hľadiska prácnosti využívanie ľahko stlačiteľných a flexibilnýchtepelných izolácií. Z tohto dôvodu prinášajú dosky Hofatex CannaTherm veľkévýhody pre realizátorov. Tieto konopné dosky zabezpečujú, vďaka veľkýmvýrobným hrúbkam, rýchle a jednoduché vypĺňanie priestorov medzi krokvami.Konopné izolácie majú vysoké akumulačné hodnoty tepla, čo je v prípadeobytných podstrešných priestorov nevyhnutnou vlastnosťou, zabezpečujúcouochranu vnútorných priestorov pred nadmerným prehrievaním v letnýchmesiacoch. V kombinácii s drevovláknitými doskami Hofatex na strešnejkonštrukcii je zaručená vnútorná pohoda interiéru a vynikajúca mikroklíma.

Konopné izolačné dosky majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Pri ichvyužívaní sa dosahujú excelentné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pristrešných konštrukciách riešených spôsobom priznaných aj nepriznanýchkrokiev. Tieto dosky sa umiestňujú hlavne v medzikrokvovom priestore ale aj podalebo nad krokvami.

Obvodová stena

Obvodový plášť sa podieľa najvä ou mierou na v etkých tepelných stratáchbudov. Hofatex CannaTherm je vhodný na izoláciu obvodových stien tvorenýchrámovou alebo masívnou konštrukciou. Zabezpečuje vynikajúce izolačnévlastnosti stien na báze dreva, ale aj rôznych silikátov.Pri izolovaní drevených rámových konštrukcií je použitie konopných dosiek veľmiširoké. Je ich možné aplikovať ako výplňovú izoláciu do rámov, ale aj pred aleboza rám.

V prípade masívnych drevených alebo silikátových konštrukcií je možnéaplikovať konopné dosky do exteriérovej alebo interiérovej strany.Z hľadiska izolácie fasád, čiže z exteriérovej strany, je možné vytvorenieodvetranej - zavesenej fasády a s pomocou omietateľných dosiek je možnévytvoriť kontaktnú fasádu.

Pri použití v interiéry sa využívajú vynikajúce regulačné vlastnosti z hľadiskavzdušnej vlhkosti. Dosky sa umiestňujú do nosného latovania z kovu alebo zdreva a sú zakryté obkladom rôzneho druhu - drevený obklad alebo sádrokartón.

Podlaha

V prípade podlahových konštrukcií, ktoré sú uložené na teréne, je možné využiťvynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti konopných dosiek na dosiahnutiepožadovaných hodnôt. V tomto prípade je možné ukladať konopné doskyHofatex CannaTherm do dreveného nosného roštu.

HOFATEX CannaTherm a Hofatex Kombi

Smrečina Hofatex, a.s.

Cesta ku Smrečine 5

975 45 Banská Bystrica

S L O V A K I A

w w w . h o f a t e x . e u