Čo potrebujete vedieť

Koncept

nízkoenergetický dom

Umiestnenie domu na pozemku

Prečo je potrebné správne umiestnenie domu na pozemku?

Nízkoenergetické a pasíve domy je vhodné umiestňovať na tak, aby boli okná obytných miestností čo najviac orientované na južnú stranu, naopak na severnú stranu sa odporúčajú umiestniť miestnosti s menšou potrebou svetla tj. s menšími oknami napríklad šatníky technické miestnosti prípadne WC a kúpeľne. Samozrejme je nutné uvažovať aj s ďalšími možnými faktormi ako s budúcou okolitou zástavbou. Nie vždy je možné dom osadiť ideálne a preto je vhodné uvažovať aj nad inými alternatívami ušetrenia prevádzkových nákladov napr. hrubšia tepelná izolácia alebo účinnejšou rekuperáciou, prípadne miernym pootočením domu na pozemku.

Slnko Vám nepošle účet za kúrenie.

Tepelné zisky v chladnom období dosiahne pasívny dom cez okná, z osôb a z domácich spotrebičov. V lete naopak zabraňuje tepelnej záťaži respektíve prehriatiu miestností zo slnka tienenie, napríklad balkón alebo žalúzie.

Orientácia budovy a tienenie.

Najvhodnejšia orientácia obytných miestností pri nízkoenergetických a pasívnych domoch je na južnú prípadne juhozápadnú stranu. Vhodná orientácia a tienenie sú základnými zložkami, aby bola možná optimalizácia solárnych ziskov v zime prípadne tepelných záťaží v lete. Na tienenie sa používajú napr. slnolamy , balkóny, žalúzie. Vonkajšie žalúzie sú najvýhodnejšie pretože v lete nevpustia slnko dovnútra dokonca ani na sklo, ktoré sa tým pádom nerozohreje a v zime naopak ušetria tepelnú energiu vo vnútri.

 

Typ budovy.

Pasívny a nízkoenergetický šandard je vhodný pre každý typ budovy rovnako ako domy, môžu byť v takomto štandarde prevedené aj školy, administratívne budovy, bytové domy a iné.

Tvar domu.

Tvar domu je dôležitý. Čím je dom tvarovo jednoduchší, tým má menšie nároky na energie, pretože je menšia plocha fasády je menšia aj ochladzovaná plocha.

tvar domu

Alternatívne získavanie energií.

Alternatívne získavanie energií je získavanie energií z obnoviteľných zdrojov. Obnoviteľné zdroje energie sú zárukou trvalo udržateľného rozvoja našich domovov ako aj zachovania a skvalitnenia životného prostredia pre ďalšie generácie.

Medzi obnoviteľné zdroje môžeme zaradiť napr. biomasu, drevo, slnko, vodu, zem, vzduch a iné.

Možnosti ako z z obnoviteľných zdrojov získať energiu je niekoľko medzi najčastejšie spomínané patria tepelné čerpadlá, fotovoltaika na výrobu elektriky, solárne systémy na ohrev vody a rekuperátory vzduchu.