Čo potrebujete vedieť

Komíny

Komíny

Komín je konštrukcia, ktorá zaisťuje optimálne odvetrávanie pre horúce spaliny a dym z kotla, pece, alebo kachiel. Komíny sú zvyčajne vertikálne konštrukcie, ktorých hlavnou úlohou je nasávanie vzduchu a následné odvádzanie spalín do vonkajšieho prostredia. Výška komína má vplyv na schopnosť komína prevádzať spaliny z komína a vytvoriť tzv. komínový efekt. V prípade chemicky agresívneho výstupu spalín, dostatočne vysoký komín umožňuje čiastočnú, alebo úplnú neutralizáciu chemikálií vo vzduchu, než sa dostanú na úroveň zeme. Rozptyl znečisťujúcich látok na väčšej ploche, môže znížiť ich koncentráciu a uľahčuje dodržiavanie regulačných limitov. Najdôležitejšou funkciou komína je ťah spalín. Za dobrý a optimálny ťah sa považuje 10 – 20 Pa.

Murovaný komín

www.piccadillychimneysweeps.com

Typy komínov

Nerezové komíny

- sú vhodné pre všetky typy spotrebičov a paliva ( krby,pece,kachle)

- sú ľahšie ako murované komíny

- obsahujú kvalitnú nerezovú oceľ, čo zabezpečuje dlhú životnosť

- nerezová vložka sa rýchlo zohrieva a v komíne nastáva okamžitý ťah

- delíme na viac druhov: trojvrstvové, dvojvrstvové a jednovrstvové

- výhodou je hlavne rýchla montáž, vďaka dokonalej technickej prepracovanosti a strojovému spracovaniu, sa vyznačujú malou náročnosťou na montáž

- systém sa vyznačuje malými nárokmi na manipulačné priestory pri montáži

www.kominovesystemy.com

Komíny Schiedel Absolut Nerezový komín Schiedel

www.schiedel.sk

 

Šamotové komíny

- sú tvorené z obvodového plášťa, izolácie a šamotovej vložky

- šamot sa vyrába z lupku (hornina ktorá vzniká usaďovaním vrstiev ílovca) a dodáva sa vo forme tehiel alebo malty

- má výborné tepelné vlastnosti

- je žiaruvzdorný a používa sa na vymurovanie pecí, komínových vložiek a ďalších iných výrobkov

- komíny so šamotovou vložkou by mal disponovať aj tepelnou izoláciou, ktorá vložku obaľuje

- šamotové vložky sú odolné proti vlhkosti a odolné voči kondenzácii, ktorá vzniká predovšetkým pri spaľovaní plynov

- šamotové vložky sú vhodné pre plynové a kondenzačné kotle

www.kominovesystemy.com

 

Plastové komíny

- sú určené predovšetkým pre dymovody kondenzačných kotlov (s výstupnou teplotou spalín do 120°C)

- inštalácia je uskutočňovaná vložkovaním do súčasných šácht, prechodov, komínových tvárnic a pod.

- sortiment pevného potrubia dopĺňajú flexibilné vložky (hadice) a prechodky k pevným vložkám

- sú šetrné k životnému prostrediu, podporujú účinnosť a slúžia pri akomkoľvek spôsobe vykurovania

www.postav-komin.sk

 

Komínové vložky

- používajú sa výhradne pri vložkovaní komínov alebo pri ich stavbe

- o vložkovaní komínov hovoríme vtedy, keď do existujúcich komínov vkladáme nové celistvé vložky, ktoré nám zabezpečia bezpečný odvod spálín od tepelných spotrebičov

 

Typy komínových vložiek

1. Vložka z nerezovej ocele

2. Vložka zo žiarivej ocele

 

Delenie komínových systémov

1.     Jednovrstvové komínové systémy

- sú určené hlavne na zmenšenie prierezu už existujúcich komínov

- sú vhodné na odvod spalín od moderných nízkoteplotných alebo kondenzačných spotrebičov

2.     Dvojvrstvové komínové systémy

3.     Trojvrstvové komínové systémy

- umožňujú výstavbu vnútorných aj vonkajších dymovodov, sú vhodné pre akékoľvek regulované ohniská

Komín v nízkoenergetickom dome - Schiedel  Komíny Schiedel