Čo potrebujete vedieť

Klasický (starý) rodinný dom

rekonštrukcia rodinného domu

Čo je klasický rodinný dom?

Klasickými rodinnými domami nazývame staršie rodinné domy, ktoré sa väčšinou stavali v povojnových časoch až do začiatku 90-tych rokov. Tieto domy sú väčšinou z plných pálených tehál, sú nezateplené s jednoduchými drevenými oknami s dvojitým zasklením a technicky zastaraným vykurovacím systémom bez obehového čerpadla s predimenzovaným rozvodom vykurovania. Tieto faktory sa výrazne podpisujú pod nevhodnosť týchto stavieb pri dnešných cenách energií a vplyvu na životné prostredie.

Pri takýchto domoch sa odporúča podľa finančných možností spraviť úpravy v čo najväčšom možnom rozsahu, takéto domy je dokonca možné presunúť z pohľadu energetickej certifikácie z kategórie F do kategórie A čo znamená úsporu energií až do 90 %.

Maximálna ročná tepelná spotreba energií je viac ako 250 kWh/m2rok

Ako postupovať pri rekonštrukcii starších RD a ostatných budov? Rekonštrukcia RD.

Na základe energetického auditu budovy sa odporúča po zvážení investora začať s výmenou prípadne rekonštrukciou vykurovacieho systému, pretože ten je najväčším „žrútom“ energií. Navrhujeme začať hlavne kotlom a radiátormi, kotlom preto lebo kotol je technický prvok a môže hlavne z časového hľadiska prestať slúžiť, nové kotly už majú väčšinou zabudované čerpadlo aj expanznú nádobu. Kotle majú už aj zabudovanú prípravu teplej vody pri ktorej sa môže investor rozhodnúť či chce zainvestovať do komfortnejšej a finančne náročnejšej prípravy pomocou zásobníka alebo prietokovým ohrevom, pri ktorom sa komfort vytráca nespojitou teplotou vody tj. stále je nutné napríklad v sprche si prispôsobovať teplotu vody, v prípade že je na kotly nastavená vysoká teplota teplej vody môže dôjsť až k obareniu. Ak už investor zamení kotol býva zvykom, že zamení aj vykurovacie telesá (radiátory), ktoré  sú väčšinou tlakovo nevyhovujúce čo môže viesť k prípadným poruchám (kvapkaniu z radiátorov). Ďalej bývajú staré radiátory dôvodom znečistenia kotla a nutným častým servisným zásahom = väčšie prevádzkové náklady.

Ako rekonštruovať okná a dvere?

Ďalším faktorom, ktorý zásadne ovplyvňuje plytvanie energiami je infiltrácia, tá je zapríčinená hlavne starými výplňovými konštrukciami (oknami a dverami). Totiž aj pri dnešných návrhoch budov sa snažia projektanti eliminovať straty infiltráciou výmenou otváravých okien za neotváravé zasklené steny. Samozrejme nesmieme zabúdať na naše pohodlie a chceme mať v miestnostiach aj prirodzené vetranie, preto radšej robíme tieto zásahy iba pri väčších preskleniach, kde vytvoríme iba jedno otváravé krídlo. K infiltrácii dochádza hlavne pri starších oknách, ktoré sú vyhotovené v podstate bez noriem v tej dobe známymi  postupmi, keďže väčšina stavieb bola realizovaná hlavne svojpomocne tj. postupom ktorý neodporúčame v prípade, že nie je na stavbe reálne zúčastnený stavebný dozor, ktorý dosleduje aj nedostatky pri osadení okien.

Čo je zateplenie?

Ďalším nedostatkom je zateplenie domu, v starších stavbách bolo zanedbávané aj také dnes bežné a pre stavbu veľmi podstatné zateplenie základov, ktoré nakoniec viedlo k porušeniu stavby vymŕzaním, dokonca nadvihnutím stavby a tým porušením statiky budovy. Ďalším veľmi dôležitým faktorom je zateplenie strechy, jednoduchým fyzikálnym princípom totiž teplo stúpa nahor z čoho vyplýva že je veľmi dôležité zatepliť strechu. Pri šikmých strechách sa jedná o mierne nižší stavebný náklad pretože v 50 % prípadov nie je hneď nutné meniť strešnú konštrukciu a krytinu meniť. Pri plochých strechách navrhujeme zatepliť strešnú konštrukciu požadovaným materiálom napríklad minerálnou vlnou prípadne polystyrénom. Ak investor robí rekonštrukciu plochej strechy musí si zvážiť fakty alebo tvrdenia odborníkov a neodborníkov, v praxi sa totiž zatiaľ najviac osvedčilo zateplenie ako aj nová krytina PVC alebo PE fóliami, ktoré sa môžu aplikovať na existujúci povrch, ktorým sú väčšinou asfaltové pásy a na tie následne vymývaný štrk cca 10 cm, štrk je kvôli priťaženiu a ochrane strešnej krytiny pred atmosférickými vplyvmi. Polystyrén  je síce lacnejšia alternatíva, ale nie je vzdušný a je nasiakavý rovnako nasiakavá je aj minerálna vlna, tvrdený polystyrén je nenasiakavý a  je zhruba v rovnakej cenovej relácii ako minerálna vlna.

Koľko je možné ušetriť pri rekonštrukcii starších stavieb?

Rovnako ako dokážeme spraviť zo starších rodinných domov pasívne domy dokážeme podobným postupom zabezpečiť rekonštrukciu bytových domov a takýmto spôsobom ušetriť aj 90% energií.