Čo potrebujete vedieť

Vetrací systém AirComfort - REHAU

NEVIDITEĽNÝ, DODATOČNE NAMONTOVATEĽNÝ, NEHLUČNÝ

rez oknom so systémom REHAU AirComfort

REHAU AirComfort – geniálne jednoduchý. Jednoducho geniálny!

Problém je známy: moderné, energeticky úsporné spôsoby výstavby robia budovy takmer vzduchotesnými. V prípade nedostatočného vetrania rýchlo narastá vlhkosť, ktorá podporuje tvorbu plesni. Dlhodobo to má za následok nielen nezdravé podmienky vo vnútornom prostredí, ale aj poškodenie konštrukčných prvkov budovy.

REHAU AirComfort je riešením pre energeticky úsporné vetranie. Regulované základné vetranie s AirComfort automaticky pozitívne ovplyvňuje vnútorné prostredie. Za cirkuláciu vzduchu už nie je zodpovedný len samotný obyvateľ s jeho individuálnym správaním pri vetraní. S týmto jedinečným riešením sa značne znižuje riziko tvorby plesni a poškodzovania stavby vlhkosťou.

REHAU AirComfort sa stará o prívod čerstvého vzduchu cez okno v závislosti od tlaku vetra. Neželane vedľajšie učinky nevznikaju. Pretože pri zvyšujúcom sa tlaku vetra reaguje mechanizmus, ktorý sa zaobíde bez elektrického prúdu, a samočinne sa uzaviera. Výsledkom je znižovanie vlhkosti vzduchu v miestnosti, a to pri splnení požiadaviek európskych noriem. Obyvatelia žijú v zdravšom pohodovom prostredí a vlastníci dostavajú prídavnú ochranu svojich nehnuteľnosti pred poklesom ich hodnoty zapríčinenej poškodením vlhkosťou vplyvom nesprávneho vetrania.

AirComfort je novodobá vetracia technika, ktorá je v drážke krídla skryto a neviditeľne vložená. Jednoduchá montáž bez skrutkovania a vŕtania robí tento flexibilný systém hospodárnym a aj dodatočne montovateľným. Preto je toto inovatívne riešenie vhodne rovnako pre projekty novostavieb, ako aj pre aktuálnu obnovu existujúcich budov.

REHAU AirComfort

REHAU AirComfort, jedinečný, samoregulovateľný systém vetrania s automatickým obmedzovaním prúdenia vzduchu je tak jednoduchý, ako aj účinný.

Hydrodynamický paradox od Bernoulliho:

Predmety, ktoré hraničia s prúdom vzduchu, sú do neho vťahované a nie

– ako by sme očakávali – vytláčané. Vďaka tomuto efektu sa tesniaci

jazyček pri REHAU AirComfort pri zvyšujucom sa tlaku vetra nadvihuje

a spoľahlivo sa uzaviera.

normálny tlak vzduchu

Pozícia vetráka pri normálnom tlaku vzduchu

zvyšujúci sa tlak vzduchu

Pri zvyšujúcom sa tlaku vetra sa REHAU AirComfort automaticky uzaviera podľa princípu Bernouilla

Týka sa to každého piateho bytu!

Študie univerzit v Berline, Dražďanoch a Jene empiricky dokladaju

skutočny rozsah škody: z 5.539 skumanych bytov okolo 22 % vykazovalo

poškodenia vlhkosťou, 9,3 % vyskyt plesni. Ako zdovodnenie tohto

bolo v prvom rade konštatovane nedostatočne vetranie oknami.

Zdroj: Klinikum Univerzity Friedricha Schillera Jena, Technická univerzita Berlín,

Technická univerzita Drážďany

REHAU

 

Výrobca:

REHAU s.r.o.

Bratislava: 850 00 Bratislava

Tel: +421 2 6820 9110, Fax: +421 2 6820 9122

www.rehau.sk

bratislava@rehau.com

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

tel: 0908 748 041

www.opimus.sk