Čo potrebujete vedieť

Hydroizolácie

 

 

Hydroizolácie slúžia k zabráneniu vniknutia vody do objektu či už sa jedná o podzemnú alebo atmosferickú vodu.

Materiálovo rozlišujeme izolácie na

- izolácie fóliami mPVC a PE

- chemické napr. krištalické izolácie

- asfaltové

Najvhodnejšie napríklad pre ploché strechy nízkoenergetických a pasívnych domov sú izolácie mPVC alebo PE fóliami, nakoľko tieto sú recyklovateľné, trvácne a paropriepustné. Nedeliteľnou súčasťou strešných hydroizolácií sú klampiarske konštrukcie.

 

Hydroizolačné fólie Fatrafol

Z hľadiska aplikácie sú hydroizolácie používané ako

izolácie plochých striech

izolácie spodných stavieb

ekologické izolácie

izolácie bazénov a jazierok

 

bazén - hydroizolácia hydroizolácia atypickej strechy

klampiarske práce kladenie tepelnej izolácie strechy

izolácie kvetináčov skúška spodnej hydroizolácie

zateplenie strechy a atiky zaštrkovávanie strechy

izolácia spodnej stavby

 

 

 

Sika krištalické a chemické izolácie a prísady


EZP INVEST s.r.o.

Švermova 2

Šurany 942 01

+421 905 871 078         

+421 908 748 041 

www.ezpinvest.sk        

ezpinvest@ezpinvest.sk