Čo potrebujete vedieť

Fotovoltické zariadenia VITOVOLT

Dotácie za solárnu elektrinu

Ten, kto produkuje svoj vlastný prúd, obrdrží za to od svojho prevádzkovateľa siete až 15 rokov garantovanú bonifikáciu. Toto je regulované v Zákone o podpore obnoviteľných zdrojov, po tom, čo dodávateľ elektriny odoberie „zelený“ prúd a musí ho napojiť do vlastnej siete.

Prúd pre vlastnú potrebu bude ako doteraz od dodávateľa účtovaný za bežnú tarifu za prúd. Napájacia odmena za ekologický fotovoltický prúd je vyššia ako spotrebný tarif. Táto diferencia prispieva k ekonomickému  financovaniu fotovoltického zariadenia. Vždy aktuálny program nájdete na www.viessmann.sk.

Vďaka týmto výhodám pribúda záujem mnohých investorov pre tento druh výroby prúdu.

-          Dosiahnete viditeľný prínos k ochrane životného prostredia. Fotovoltické zariadenia redukujú zaťaženie škodlivými látkami a šetria fosílne zdroje.

-          Napájacia boni kácia a rôzne podporné programy robia investíciu rentabilnou.

-          Zvýšite atraktivitu vašej nehnuteľnosti a tým stúpne aj jej hodnota.

Fotovoltické zariadenia Viessmann sú určené na prevádzku počas niekoľkých desaťročí. Vďaka ich jednoduchému princípu fungovania pracujú absolútne spoľahlivo a sú prakticky bezúdržbové.

Fotovoltické moduly

VITOVOLT 200 a VITOVOLT 100

Inštalácia fotovoltického systému nie je žiadna mágia. Pomocou predpripravených modulov môžete aj Vy čoskoro odoberať prúd priamo z Vašej strechy.

S fotovoltickým systémom na streche sa každý vlastník domu stáva výrobcom elektriny: Stačí fotovoltické moduly umiestniť na strechu a zapojiť vedenia a menič.

Funkčný princíp systému Vitovolt

Principiálne pracuje solárny systém na výrobu elektriny napojený na elektrickú sieť v troch krokoch:

1. Získavanie energie

Keď na fotovoltické moduly dopadá svetlo, tak sa uvoľňujú elektróny. Na elektrických kontaktoch sa takto zbierajú kladné resp. záporné nosiče náboja, pričom medzi prednou a zadnou strenou fotočlánku vzniká jednosmerné napätie. Tento fotoelektrický jav sa obíde úplne bez mechanických či chemických reakcií a tak nepodlieha žiadnemu opotrebeniu a nevyžaduje žiadnu údržbu.

2. Premena prúdu

Solárnym generátorom vyrábaný jednosmerný prúd sa následne v meniči mení na bežný striedavý (230 V, 50 Hz) prúd elektrickej siete. Preverené bezpečnostné štandardy, dômyselná procesorová technika ako aj výkonná elektronika najnovšej generácie garantujú účinnú premenu solárneho prúdu.

3. Využitie energie

Oproti samostatným „ostrovným“ zariadeniam, kde sa prúd zhromažďuje v akumulátoroch, na sieť napojené systémy napájajú získanú energiu priamo do verejnej elektrickej siete. Pre tento odvod prúdu do siete sa tiež inštalujú separátne meracie hodiny. Takto generovaná energia je zo strany prevádzkovateľa siete preplácaná podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojoch energie. (Zákon č.

309/2009 Z.z.)

Vitovolt

1. záporná elektróda

2. n-dotovaný kremík

3. medzná vrstva

4. p-dotovaný kremík

5. kladná eletróda

 

 

fotovoltický článok - princíp

Vysokovýkonný modul za atraktívnu cenu

Fotovoltické moduly Vitovolt 200 sú k dispozícii s monokrištalickými ako aj polykrištalickými článkami. Samotné fotovoltické moduly sú vyrobené zo sklolaminátu. Jednotlivé solárne články sú umiestnené

medzi dvomi plastovým fóliami. Zadný kryt tvorí krycia fólia odolná voči poveternostným vplyvom. Tabuľa a fólie sa spolu zalaminujú. Takto sú voči poveternostným vplyvom chránené všetky články.

Pri svojej nízkej hmotnosti a vďaka štandardným montážnym sadám  firmy Viessmann je inštalácia na strechu veľmi jednoduchá.

Vitovolt 100:

Vysoký energetický výnos aj pri malom svite

Fotovoltické moduly Vitovolt 100 sú založené na amorfnom kremíku. Amorfný kremík sa nanáša špeciálnou naparovacou technikou na sklenný nosič. Takto dosiahnuté vrstvy sú rádovo 100-krát tenšie ako je tomu pri kryštalickom kremíku, čo predstavuje značnú úsporu materiálu.

Svojou vysokou absorpčnou schopnosťou dosahuje Vitovolt 100 veľmi vysoké energetické výnosy pri slabom svetle a čiastočnom tieni. Tým sa stávajú tieto fotovoltické moduly zaujímavé aj pre ploché či inak nie veľmi optimálne miesta inštalácie. Integrované sériové zapojenie a rám fotovoltických modulov garantujú jednoduchú a rýchlu montáž.

Homogénny tmavý povrch ako aj čierny eloxovaný rám pôsobia veľmi esteticky.

Záruka až 25 rokov

Vysoké kvalitatívne nároky pri výbere kremíkových článkov resp. technológií umožňujú poskytnutie záruky až 25 rokov. Všetky potrebné komponenty, ako prepájacie vedenia a meniče fotovoltického systému sú vzájomne dokonale zladené.

Jednoduchá montáž

Pripojenie fotovoltických modulov je už od výroby predpripravené. Elektrické vedenia treba len jednoducho zastrčiť. Pre zvislú a vodorovnú montáž na strechu sú k dispozícii hotové montážne sady. Stabilné hliníkové rámy garantujú dobrú stabilitu modulov a chránia tieto pred poškodením.

Vitovolt 200

1. hliníkový rám

2. krycie sklo s nízkym obsahom železa

3. horná EVA-fólia (EVA = Etyvinylacetát)

4. kremíkový článok

5. spodná EVA-fólia

6. fólia zadnej strany

Vitovolt 200 - skladba

 

Fotovoltický systém - osadenie

Už s cca. 12 m2

modulov Vitovolt 200 je možné pokryť približne polovicu spotreby rodinného domu.

meniče Vitovolt

Meniče systému Vitovolt

 

Výhody na prvý pohľad

-          Záruka na výkon až 25 rokov daná vysokou kvalitou kremíkových článkov.

-          Všetky komponenty potrebné pre fotovoltaické zariadenia sú vzájomne dokonale zladené.

-          Rýchla montáž jednoduchým zastrčením elektrických vedení a kompletné montážne sady.

-          Vysokoúčinný menič s vlastným displejom – zber údajov je možný aj na diaľku.

 

Výhody Vitovolt 200

-          Kvalitný jednotabuľový modul s atraktívnym pomerom cena/výkon.

-          Vysoká účinnosť.

 

Výhody Vitovolt 100

-          Nízke investičné náklady.

-          Veľmi dobré výnosy aj pri neoptimálnom nasmerovaní, vysokých okolitých teplotách prostredia a čiastkovom zatienení.

 

Výrobca:

Viessmann, s.r.o.

Ivanska cesta 30/A

821 04 Bratislava

telefon: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

tel: 0908 748 041

www.opimus.sk