Čo potrebujete vedieť

Fotovoltaika

Fotovoltika je technológia vyrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Fotovoltaické systémy nevyžadujú priame slnečné žiarenie k tomu, aby fungovali. Sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí.

Ako funguje fotovoltaika?

Solárne články sa skladajú z polovodičového materiálu, v ktorom svetlo uvádza do pohybu pozitívne a negatívne náboje. Vnútorné elektrické pole ich uvoľňuje a napätie vzniká medzi kontaktmi, ktoré sú umiestnené na vrchnej časti solárneho článku. Vonkajší okruh je tým uzatvorený, preteká ním jednosmerný elektrický prúd.

1. záporná elektróda

2. n-dotovaný kremík

3. medzná vrstva

4. p-dotovaný kremík

5. kladná eletróda

 

fotovoltaika - princíp

 

Koľko vyprodukuje fotovoltaický systém energie?

Kremíkový článok veľkosti 100×100 mm dodá napätie asi 0,5 V, maximálny elektrický prúd 2,0 A a elektrický výkon je 1 W. Pre vyššie napätie alebo silnejší prúd sa zostavujú fotovoltaické články do solárnych modulov, ktoré dosahujú výkon 50 až 300W.

fotovoltaika - solárny modul