Čo potrebujete vedieť

Extrudovaný polystyrén XPS

ISOVER - tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie

 

 

Všeobecné informácie:


Styrodur C

Styrodur C je mimoriadne trvdý, zelený extrudovaný polystyrén od BASF, ktorý je vyrábaný z polystyrénového granulátu fyzikálnou zmenou formy, tzv. extrudovaním. Styrodur C neobsahuje žiadne freóny.

Vysoká pevnosť v tlaku

Styrodur C je charakteristický vysokými pevnosťami v tlaku – až do 700kPa podľa typu pri 10% stlačení.

 

Nenasiakavosť

Nasiakavosť po 28 dňoch pri zmenách teploty sa pohybuje na úrovni iba 0,1 až 0,5% objemu podľa normy DIN53134.


Možnosti použitia

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, rozmanitosť typov, rozličná pevnosť v tlaku a vyhotovenie hrán, robia zo styroduru C nepostrádateľný materiál v pozemnom, podzemnom i dopravnom stavebníctve.


Používa sa na: izolácie obvodových stien, Obrátených plochých striech, izoláciu tepelných mostov, izoláciu podláh, sendvičovú (výplňovú) izoláciu, izoláciu šikmých striech, izoláciu stropov a ochranu proti mrazu v cestnom a železničnom staviteľstve.

Konkrétny príspevok spoločnosti BASF k ochrane životného prostredia

BASF, ako najväčšia chemická spoločnosť na svete, zaujíma vo výskume a vývoji ekologicky šetrných izolačných riešení špičkové miesto. BASF bola prvou a do dnešných dní zostáva jedinou spoločnosťou, ktorá z vlastnej iniciatívy ponúka izolačné dosky XPS bez obsahu freónov - FCKW, HFCKW a HFKW. Styrodur® C obsahuje vzduch ako bunečný plyn. Jednoducho vzduch - ekologicky šetrný.


Oblasti použitia


Obvodová izolácia


Vonkajšia izolácia častí objektov, ktoré sú v styku s pôdou – obvodová izolácia, umožňuje zníženie tepelných strát v spodnej časti budovy. Práve Styrodur® C je pre toto použitie vhodný vzhľadom ku svojím vynikajúcim vlastnostiam.

ISOVER - obvodová izolácia, izolácia základov

Pre tepelnú izoláciu pod budovou a na vonkajšej strane stien pivničných priestorov, ktoré sú v kontakte s pôdou, sú potrebné všetky vlastnosti Styroduru® C: malá nasiakavosť, vysoká pevnosť v tlaku, veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti a absolútna odolnosť voči hnitiu. Styrodur® C je možné použiť dokonca i pod základovými doskami a v oblastiach so spodnou vodou.

 

Obrátená plochá strecha


Styrodur® C zaistí optimálnu izoláciu proti horúčave a chladu a je vhodný pre použitie v skladbe obrátenej plochej strechy vo všetkých klimatických pásmach. Pri tejto konštrukcii leží tepelná izolácia na hydroizolácii a týmto spôsobom ju chráni. Okrem toho „strecha s obráteným poradím vrstiev“ ponúka voľný výber ochranných alebo úžitkových vrstiev a je ju teda možné realizovať ako strechu so štrkovým zásypom, terasovú, zelenú alebo ako strechu s parkovacou plochou.

ISOVER - izolácia obrátenej plochej strechy

Použitie Styroduru® C umožňuje aj vyhotovenia ako sú zdvojená alebo dodatočne zateplená strecha. V prípade dodatočne zateplenej strechy sa strecha energeticky sanuje na existujúcu neporušenú zateplenú strechu. Zdvojená strecha sa realizuje pomocou Styroduru® C u novostavieb so zvlášť vysokými nárokmi na tepelnú ochranu ako kombinácia zateplenej strechy a uloženej obrátenej plochej strechy.

 

Izolácia tepelných mostov

Betónové časti muriva predstavujú vzhľadom ku svojím zlým tepelno-izolačným vlastnostiam nebezpečné tepelné mosty, ktorým je nutné predchádzať. Vďaka svojmu zdrsnenému povrchu („oblátka“) je Styrodur® 2800 C veľmi vhodný k omietaniu. Môže sa priamo použiť do debnenia k zabetónovaniu alebo dodatočne nalepiť.

Podlahová izolácia

Styrodur® C je vďaka svojej vysokej pevnosti v tlaku veľmi vhodný pre realizáciu tepelnej izolácie podlahových konštrukcií. Zvlášť vysoko zaťažené podlahy, ako sú napr. skladové, výrobné haly a servisné haly pre opravy lietadiel, je vhodné tepelne izolovať práve Styrodurom® C.

 

Izolácia stropov

Ako tepelno-izolačná vrstva sa používa pre izolovanie stropov Styrodur® 3035 CN. Veľkoformátové dosky s perom a drážkou sa rýchlo a jednoducho pokladajú, ponúkajú opticky príjemný povrch a je z nich možné ľahko odstrániť aj nečistoty.

 

Divízia ISOVER

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139,
831 04 Bratislava

Tel.:  02/49212121

Fax:  02/49212122
E-mail: info@isover.sk

Poradenstvo - Pasívne domy:

0911 610012

 

Dodávka a montáž:

EZPO INVEST - hydroizolácie a zateplenia budov