Čo potrebujete vedieť

Esmal a jeho využitie

Načo sa používa biela maliarska farba ESMAL? Používa sa na vnútorné nátery sadrokartónu, betónu, stierky, vápennocementových a sadrových omietok a pod., kde je požadovaná veľmi dobrá krycia schopnosť a vysoká belosť, dostatočná paropriepustnosť náteru a vysoká oteruvzdornosť.

Spôsob nanášania:

Šetcom, maliarskym valcom alebo striekaním. Na hladké podklady ako sú sadrové omietky farbu odporúčame aplikovať striekaním HVLP alebo AIRLESS. Farba sa obvykle nanáša v dvoch vrstvách. Pred aplikáciou striekaním treba farbu otestovať a nastaviť na danom zariadení. Farba je pretierateľná po 8 hodinách, doba schnutia je 24 hodín. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5C.

Úprava podkladu:

Podklad musí byť suchý, čistý a dostatočne vyzretý, zbavený biologických nečistôt, prachu a mastných škvŕn. Staré nepevné nátery sa pred aplikáciou musia oškriabať. Nové omietky a staršie podklady odporúčame penetrovať akrylátovou penetráciou Esmal Grund alebo hĺbkovou penetráciou Esmal Grund Ready. Nové sadrové omietky odporúčame penetrovať hĺbkovou penetráciou Esmal Grund Ready.

Riedenie:

Odporúčené riedenie pre aplikáciu valcom, resp. štetcom je 3 dcl vody na 1 kg farby (30%). Pre aplikáciu striekaním sa odporúča farbu riediť max. 1,5 dcl vody na 1 kg farby (15%).

Vlastnosti:

Výborná kryvosť: 2. trieda podľa ISO 6504-3 v základnom, netónovanom stave Oteruvzdornosť: 5.trieda podľa ISO 11 998 Vysoká belosť: min. 88% BaSO4 Hustota: min. 1,50g/cm pH: 7,5 – 8,5 Obsah sušiny: min. 60% Veľmi nízky koeficient difúzneho odporu pre vodnú paru.

Výdatnosť:

cca. 7 m(štvorcových) z 1 kg farby po nariedení pri jednom nátere (závisí od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania).

Kde si ho viete zakúpiť? Prinesieme Vám ho až domov Maliarstvo Lačný