Čo potrebujete vedieť

Dodávateľ stavby

Pri výstavbe ako aj dostavbe domu je dôležitý výber dodávateľa stavby. Ak sa už rozhodujete pre generálneho dodávateľa alebo dodávateľa niektorej stavebnej časti je dôležité, aby ste si preverili referencie stavebnej spoločnosti.  Rozhodne je jednoduchšie pracovať s generálnym dodávateľom, nakoľko tento dokáže jednak pružne reagovať a zároveň preberie zodpovednosť  za celú stavbu, a tým sa Vám nebudú jednotlivé profesie vyhovárať na to kto spravil v ktorom procese chybu.  Výber dodávateľa sa štandardne koná až po projekte pre stavebné povolenie na základe výkazu výmer, investor by už ale predtým mal mať jasno, ktoré spoločnosti by chcel osloviť , a tieto už by mal mať aj odkonzultované s projektantom, rozpočtárom a stavebným dozorom, ktorí Vám takisto môžu odporučiť vhodného dodávateľa. Po úspešnom výbere dodávateľa si treba zabezpečiť aj zmluvné podmienky ohľadne dodávky, času výstavby a záruk. Dodávateľ stavby je rovnako povinný Vám pripraviť aj podklady ku kolaudácii, toto ustriehne stavebný dozor prípadne spracovateľ inžinieringu.

OPIMUS s.r.o. - Váš dodávateľ stavby

 

STAVOZEMIX s.r.o. - Vaša stavba jedným ťahom