Čo potrebujete vedieť

Celulózová izolácia

CLIMATIZER PLUS - celulózová fúkaná izolácia

 

 

V sedemdesiatych rokoch prišli na trh tepelné izolácie na báze celulózových vlákien. Sú to prírodné materiály, ktorých výroba je zabezpečovaná tak, aby spĺňali náročné požiadavky, ktoré sú kladené na tepelné izolácie.


Základ „fúkanej“ celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS tvorí celulózové vlákno. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že konečný výrobok je s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Celá výroba je zaisťovaná suchou cestou. V súčasnosti je materiál bežne dostupný v Čechách, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a od roku 1990 i na Slovensku. Konečný výrobok je vláknitý, balený do polyetylénových vriec a je určený na spracovanie v špecializovaných certifikovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia aplikačné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do stavby. Počítačom riadená výrobná technológia celulózovej „fúkanej“ tepelnej izolácie je v súčasnosti najmodernejšou svojho druhu i vo svetovom meradle.

CLIMATIZER PLUS celulózová izolácia a oheň CLIMATIZER PLUS - ekologicky šetrný CLIMATIZER PLUS - celulózová tepelná izolácia

Vo výrobe bol zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2001, ktorý je zárukou stabilne vysokej kvality výrobku. Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná ochranná známka „ekologický šetrný výrobok“ 01-01.

K ochrane životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že tento pravidelne certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný, čím sa stáva vo vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom.

Aplikácie:

- strechy

- stropy

- steny

 

NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE STAVBY

Nízkoenergetické a pasívne domy majú nízku alebo extrémne nízku spotrebu tepla. Aby sa do nich mohlo dostávať tak málo energie a napriek tomu v nich zostávalo príjemná tepelná pohoda, je potrebné teplo úzkostlivo chrániť. Pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou nízkoenergetických domov a pasívnych stavieb je silná vrstva tepelnej izolácie, ktorá výrazne znižuje tepelné straty a prináša domu radu ďalších výhod.


Fúkaná celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vhodným riešením pre vyplnenie stavebných konštrukcií nízkoenergetických domov a pasívnych stavieb aplikáciou s masívnou hrúbkou.
Pri požiadavkách na aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do nízkoenergetických a pasívnych stavieb je vždy vhodné najprv vlastné predstavy konzultovať s aplikačnou firmou pre stanovenie najvhodnejšieho postupu prevedenia. Dosahuje sa tak maximálna efektivita práce. Popri významných výhodách prináša pri správnej aplikácii táto metóda i možné finančné úspory.

 

nafúkanie CLIMATIZER-u PLUSso špeciálnou koncovkou a aplikačným zariadením pre vysoké objemové hmotnosti vizuálna kontrola aplikácieukazuje bezproblémové uloženie izolácie, modul s výškou 3 m ahrúbkou izolácie cca 40 cm

 

CLIMATIZER PLUS celulózová izolácia a nízkoenergetický dom

Fotogaléria.

 

VUNO HREUS, s.r.o.
Kvačalova 1207/47
010 04 Žilina, SR

1.poschodie

Tel.: 00421 41 56 26 799, 56 40 519
Fax: 00421 41 56 62 340
E-mail: vuno@vuno.sk

http:/www.vuno.sk


Ďaľšie informácie: www.ciur.cz